ARENAs forskning

ARENA Senter for europaforsking er et tverrfaglig forskingssenter ved Universitetet i Oslo. Senteret er et nasjonalt tyngdepunkt for forskning på politisk integrasjon i Europa og et av de ledende senterne på dette området internasjonalt.

ARENA koordinerer og deltar i fleire internasjonale forskernettverk og prosjekt finansiert av Norges forskningsråd og EU sitt Horisont 2020-program.

Les mer på våre prosjektsider

For mer informasjon om ARENAs forskning, besøk vår engelsk nettside.

Publisert 25. aug. 2010 11:17 - Sist endret 8. sep. 2021 09:06