English version of this page

Rebooting Europe – konferanse om et Europa i endring

Forskningsrådet inviterer til storstilt konferanse om hvordan utviklingen i Europa påvirker Norge. Ledende forskere, mange fra ARENA, presenterer det nyeste fra forskningsfronten.

Er vi på vei inn i et helt nytt Europa? Hva betyr dette i så fall for Norge? Det spør Norges Forskningsråd når de inviterer til stor konferanse om et Europa i sterk endring.

For verden er mindre forutsigbar enn på flere tiår. Brexit, migrasjon, voksende nasjonalisme og et EU under stadig sterkere press gjør behovet for forskningsbasert kunnskap om våre nærmeste allierte og samarbeidspartnere viktigere enn noen gang.

Konferansen er høyaktuell for beslutningstakere innen politikk, forvaltning, nærings-, organisasjons- og arbeidsliv, media og andre brukere av europarelatert forskning.

Fra ARENA bidrar professorene Jarle Trondal, Christopher Lord, Helene Sjursen og Hans-Jörg Trenz.

Konferansen avholdes på engelsk.

Emneord: EU, Europeisk integrasjon, Forskningsformidling
Publisert 17. nov. 2017 14:40 - Sist endret 4. apr. 2022 12:05