English version of this page

EUs ikke-medlemmer: innlemmelse uten medbestemmelse?

NORCONE-prosjektet arrangerer en formidlingskonferanse i Brussel om konstitusjonelle sider ved Norges forhold til EU. Denne vil finne sted i Philanthropy House i Brussel 23. juni.

EU har en rekke ulike assosieringsavtaler med sine naboland (Illustrasjonsbilde: Wikimedia Commons)

Norge er EUs nærmeste ikke-medlem. Gjennom Norges økonomiske og kulturelle nærhet til Europa og gjennom avtaler som EØS og Schengen er Norges innveving i EUs politiske, økonomiske og juridiske samarbeid så omfattende at det innvirker på alle politikkområder og alle nordmenns hverdagsliv. I tillegg til økonomiske og praktiske konsekvenser har denne nærheten til EU viktige konstitusjonelle implikasjoner.

Med utgangspunkt i funnene fra boken Det norske paradoks, som kom på Universitetsforlaget tidligere i år og presenterer funn fra NORCONE-prosjektet, er hensikten å løfte fram en debatt om de prinsippielle sidene ved Norges forhold til EU, men sett både fra en norsk og en europeisk synsvinkel. Perspektiver fra andre assosierte ikke-medlemmer som Sveits vil også diskuteres.

Se våre engelske arrangementsider for mer informasjon.

Program

Arrangementet er på engelsk

14:00
Welcome and introduction
Christopher Lord, ARENA

Norway’s EU affiliation: Democratic self-harm?
Erik Oddvar Eriksen, ARENA

Surrogate representation in Brussels
John Erik Fossum, ARENA

The paradox of an outsider: Depoliticized citizenship
Espen D. H. Olsen, ARENA

Democracy or action capacity? Norway-EU relations in foreign and security policy
Helene Sjursen, ARENA

15:10
Coffee break

15:25
The EEA and the case law of the ECJ: Incorporation without participation?
Halvard Haukeland Fredriksen, University of Bergen

The EEA vs. bilateral agreements: The Swiss case
René Schwok, University of Geneva

The expansion of the EU’s economic community: Lessons for the neighbours
Sieglinde Gstöhl, College of Europe

16:10
Panel debate
Chair: Christopher Lord

16:45
Cocktail reception

17:30
End of conference

Praktisk informasjon

Konferansen er gratis og åpen for alle, men vennligst meld deg på.

Arrangementet er fullbooket. Ønsker du å stå på venteliste, send en epost til Marit Eldholm.

Konferansen finner sted i det nylig åpnede Philanthropy House i Brussel (5. etasje). Adressen er Rue Royale 94.

Publisert 5. juni 2013 10:21 - Sist endret 26. sep. 2016 10:58