Europa i kriser, Europa som krise?

Krisene i Europa krever en radikal nyorientering av EU og måten beslutningstagere, intellektuelle, akademikere og offentligheten tilnærmer seg Unionen på. Konferansen "Europe in crises, Europe as the crisis?" vil søke å svare på denne utfordringen.

(Illustrasjon: Rob Ryan, Achilles and the euro, http://rob-ryan.blogspot.no/)

Den europeiske union er i sitt femte år med eksistensiell krise. Det som startet som en amerikansk krise har ført til spørsmål ved hele Unionens eksistens og har gjenopplivet medlemskapsdebatter i flere land, særlig Spania og Storbritannia. Hvorfor er det sånn? Hva er status for krisen i dag?

Hva slags krise har vi i Europa? Hvordan kom vi hit? Hvordan har krisen endret EU? Og har Unionen en fremtid? Dette er spørsmål som vil bli diskutert på denne konferansen med over 20 internasjonale akademikere og embetsmenn fra lovadelingene i Rådet og Den europeiske sentralbanken.

Deltagelse er begrenset til inviterte, for spørsmål ta kontakt med koordinatorene Kadri Miard eller John Erik Fossum.

Se våre engelske sider for fullt program og deltagere.

Publisert 12. des. 2012 15:34 - Sist endret 14. mars 2013 12:04