2013

Tidligere

Tid og sted: 4. apr. 2013 09:005. apr. 2013 17:00, Georg Sverdrups Hus

Forskningsprosjektet EPISTO (Why not epistocracy? Political legitimacy and 'the fact of expertise') holder en konferanse på Universitetet i Oslo 4. og 5. april 2013.

Tid og sted: 14. mars 2013 09:3015. mars 2013 17:30, Selskapslokalet, Niels Treschows hus, Universitetet i Oslo

Krisene i Europa krever en radikal nyorientering av EU og måten beslutningstagere, intellektuelle, akademikere og offentligheten tilnærmer seg Unionen på. Konferansen "Europe in crises, Europe as the crisis?" vil søke å svare på denne utfordringen.