Workshop "De-territorialized Diversity: Global and Transnational Dimensions"

Denne workshopen er en del av prosjektet "RECODE - Responding to Complex Diversity in Europe and Canada", som er finansiert av European Science Foundation (ESF).

Publisert 10. apr. 2012 14:59 - Sist endret 12. juli 2013 13:52