Innovating Governance in the Construction of the European Research Area

Målet med dette interaktive endags arrangementet er å utvikle en forskningsagenda om Det europeiske forskningsfellesskapet (The European Research Area).

Utgangspunktet er at selv om opprettelsen av Det europeiske forskningsfellesskapet (The European Research Area) er høyt på EUs politiske agenda, er det et av de mest under-studerte fenomener i europeisk integrasjon.

Mer spesifikt vil vi i utformingen av forskningsagendaen undersøke følgende spørsmål. Hva er Det europeiske forskningsfellesskapet og hva er dets styringsstrukturer? Hvordan har det utviklet seg og hva er forholdet mellom dette "området" og andre, som for eksempel Det europeiske området for høyere utdanning (The European Higher Education Area)? Hva er de viktigste spørsmålene i denne utviklingen (for eksempel legitimitet, effektivitet eller demokratisk ansvarlighet)? Og, er de teorier og tilnærminger vi har for å undersøke europeisk integrasjon tilstrekkelige til å gjøre rede for denne utviklingen?

Publisert 14. mars 2012 16:06 - Sist endret 25. juni 2013 20:02