ARENA-forelesningen: Geert Mak

Europa og USA: to unike historiske eksperimenter ved et veiskille

Geert Mak om EU og USA i krise.

Både EU og USA er særegne historiske og politiske eksperimenter med ulike demokratiske utfordringer. Er de forberedt på et nytt århundre? Kan Europa lære noe av USA?

Den nederlandske journalisten og historikeren Geert Mak står bak boka og TV-serien Europa. En reise gjennom det 20. århundret.

Forsker Cathrine Holst kommenterer forelesningen.

Foredraget er på engelsk.

Arrangementet er gratis.

Publisert 25. nov. 2010 10:30 - Sist endret 28. sep. 2016 21:45