Gjesteforelesninger og seminarer - Side 6

Tid og sted: 8. apr. 2014 13:1515:00, Johan P. Olsen Room

Professor Einar Øverbye from Oslo and Akershus University College presented his paper 'European Welfare Systems 1883-2013: Is "Ever Stronger Integration" a Master Narrative?' at the ARENA Tuesday Seminar on 8 April 2014.

Tid og sted: 18. mars 2014 13:1515:00, Johan P. Olsen Room

Professor Sergio Fabbrini presented his latest paper 'After the Euro Crisis: A New Paradigm on the Integration of Europe' at the ARENA Tuesday Seminar on 18 March 2014.

Tid og sted: 4. mars 2014 14:3016:00, Aud. 1, Eilert Sundt House, Blindern Campus

Europe Minister Vidar Helgesen will give The ARENA Lecture 2014 at Blindern Campus on March 4th. The lecture will be in Norwegian, more information on our Norwegian pages.

Tid og sted: 25. feb. 2014 13:1515:00, Johan P. Olsen Room

Professor Sandra Lavenex from the University of Lucerne presented her paper 'The External Institutional Dimension of Differentiated Integration: Third Country Participation in EU Sectoral Bodies' at the ARENA Tuesday Seminar on 25 February 2014.

Tid og sted: 24. feb. 2014 12:0015:15, Akersgt. 59 (R5), auditoriet

I samarbeid med ARENA Senter for europaforskning arrangerte Partnerforum et utvidet aktualitetsseminar om Norges posisjon i et stadig mer integrert Europa. ARENA presenterte en ny bok: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union."

Tid og sted: 11. feb. 2014 13:1515:00, Johan P. Olsen Room

At the ARENA Tuesday Seminar on 11 February 2014 Dr. Ellen Mastenbroek from Radboud University Nijmegen presented the paper 'Towards More Effective Problem-Solving? Analysing the ex-post Evaluation of European Union Legislation'.

Tid og sted: 23. jan. 2014 14:1515:45, ISS, Harriet Holters hus, rom 221

Åse Gornitzka av Institutt for statsvitenskap, UiO, innleder seminaret

Denne våren er det den tredje modulen i prosjektet,  institusjoner, demokrati og politikk, som står i sentrum. Kryss av datoene allerede nå.

Seminaret er åpent for alle. Ta gjerne med venner og kjente.

Tid og sted: 21. jan. 2014 13:1515:00, Johan P. Olsen Room

At the Tuesday Seminar on 21 January 2014, Professor Claudia Landwehr from Johannes Gutenberg University Mainz presented her paper 'Delegation and democratic meta-deliberation'.

Tid og sted: 5. des. 2013 10:0012:00, House of Literature, Oslo

The financial crisis in the EU has pushed thousands of citizens to migrate in a bid to escape uncertainty, unemployment and poverty. Many pick Norway as their destination. What are their experiences? On 5 December ARENA invites to a public debate at the House of Literature to discuss findings from a research project on EU migrants in Norway.

Tid og sted: 5. des. 2013 10:0012:00, Litteraturhuset, Amalie Skram

Eurokrisen har sendt tusenvis av europeere på flukt fra økonomiske problemer og arbeidsledighet. Hvordan opplever de som valgte Norge det å komme hit? Den 5. desember arrangerer ARENA en debatt på Litteraturhuset, hvor funn fra et forskningsprosjekt om arbeidsinnvandring fra kriserammede EU-land til Norge blir diskutert.

Tid og sted: 12. nov. 2013 14:0016:00, House of Literature, Oslo

As part of the seminar series Exit, Voice, and Loyalty, jointly organised by the Freedom of Expression Foundation and ARENA, Prof. Timothy Garton Ash from Oxford University held the public lecture 'Rethinking Europe'.

Tid og sted: 25. okt. 2013 09:0015:00, Domus Media, Auditorium 13

The bicentennial celebration of the Norwegian Constitution in 2014 represents an important milestone and an opportunity to reflect on the role and status of the constitution and of democracy. ARENA and ASANOR will organise a seminar which is open for everyone, but which is particularly directed towards teachers within the social sciences and humanities.

Tid og sted: 25. okt. 2013 09:0015:00, Domus Media, Auditorium 13

Den 25. oktober 2013 arrangerte ARENA et dagsseminar for lærere om den norske Grunnloven i internasjonalt perspektiv. Blant spørsmålene var om Europa, som har vært så sentralt for utviklingen av Grunnloven og demokratiet i Norge, i dag utgjør den største trusselen mot konstitusjonelt demokrati i Norge?

Tid og sted: 24. okt. 2013 14:0015:30, House of Literature, Oslo

As part of the seminar series Exit, Voice, and Loyalty, jointly organised by the Freedom of Expression Foundation and ARENA, Prof. Jeremy Adelman from Princeton University held the public lecture 'Intellectuals and the crisis of democracy in the 20th century: The odyssey of Albert O. Hirschman'.

Jan-Werner Müller from Princeton University will give the lecture 'Fear and Freedom: The Legacies of Mid-Twentieth-Century Liberalism' as a part of the series 'The 1814 Lectures'.

Tid og sted: 22. okt. 2012 14:1516:00, Auditorium 1, Eilert Sundts Hus (SV-blokka), Blindern

Jan-Werner Müller fra Princeton University skal holde forelesningen "Fear and Freedom: The Legacies of Mid-Twentieth-Century Liberalism" som en del av serien "1814-forelesningene".

Seyla Benhabib will give The ARENA Lecture 2012 on 'Challenges to cosmopolitanism in Europe'.

Tid og sted: 30. apr. 2012 13:3015:30, CEVES

Cathrine Holst skal holde åpningsforelesningen for Center for Videnskab, Ekspertise og Samfun (CEVES) ved Sociolologisk Institut på Københavns Universitet. Tittelen er ”Fra demokrati til epistokrati?”.

Tid og sted: 16. feb. 2011 19:0021:00, Wergelandssalen, Litteraturhuset

Europe and the USA: two unique historical experiments at a crossroads

Geert Mak on the EU and USA in crisis.

Tid og sted: 16. feb. 2011 19:0021:00, Wergelandssalen, Litteraturhuset

Europa og USA: to unike historiske eksperimenter ved et veiskille

Geert Mak om EU og USA i krise.