2019

Tidligere

Tid og sted: 24. jan. 2019 10:1516:00, Auditorium 14, Domus Bibliotheca

M.A. Johanna Strikwerda ved ARENA Senter for europaforskning og Institutt for statsvitenskap vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Integration in the European Union’s field of defence and security