ARENA på Arendalsuka: Antallet overnasjonale EU-byråer eksploderer. Truer dette EØS-avtalen?

Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide møter ledende forskere til debatt om norsk tilslutning til EU-byråer. 

Illustrasjon av en stor blå hånd som tar på kraftledninger og svir seg.

Utklipp fra Nei til EUs kampanjeplakat mot ACER. Spørsmålet om norsk tilknytning til EUs energibyrå ACER skapte stor debatt.

Om arrangementet

I vinter skapte norsk tilknytning til EUs energibyrå ACER stor debatt. EU har nå 40 slike byråer, og flere har eller kan få myndighet til å ta beslutninger som norske bedrifter og enkeltpersoner må følge. Hvordan harmonerer dette med den norske grunnloven, som setter strenge krav for å avgi suverenitet? Utfordrer utviklingen EØS-avtalen? Hva var ACER-striden? Hva skjer når Norge i tiden fremover skal vurdere å slutte seg til nye EU-byråer, som BEREC (telekommunikasjon) og EUs nye arbeidsmarkedsbyrå?

Panel: 

  • Espen Barth Eide, stortingsrepresentant og tidligere utenriksminister, Arbeiderpartiet
  • Erik O. Eriksen, professor og senterleder, ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo
  • Torbjørg Jevnaker, stipendiat, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • Jarle Trondal, professor, ARENA og Universitetet i Agder
  • Ordstyrer: Åse Gornitzka, professor og viserektor for forskning og internasjonalisering, Universitetet i Oslo
Fra venstre: Espen Barth Eide, Torbjørg Jevnaker, Jarle Trondal, Erik O. Eriksen og Åse Gornitzka. Bilder: Ap og UiO


Kontaktperson:

Mads A. Danielsen, seniorkonsulent ARENA, Universitetet i Oslo
Tlf. 479 04 759, m.a.danielsen@arena.uio.no 

 

Emneord: EU, Europeisk integrasjon, Europeisk politikk, Europeisk forvaltning og demokrati, Ekspertise, Demokrati, EØS-avtalen, EFTA
Publisert 6. juli 2018 15:09 - Sist endret 4. apr. 2022 12:09