ARENA-forelesningen 2014: Vidar Helgesen

Norges første Europaminister, Vidar Helgesen, holder årets ARENA-forelesning på Blindern 4. mars 2014, med tittelen Jubileumsåret. 1814 - 1989 - 1994 - 2014.

(Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor)

2014 byr på en storstilt markering av Grunnlovens 200-års jubileum. Samtidig er det 20 år siden EØS-avtalen trådte i kraft. Hvilken betydning har Norges særegne EU-tilknytning for folkestyret?

Europaminister Vidar Helgesen taler til studentene på Blindern om dette under ARENA-forelesningen 2014. Tittelen på foredraget er Jubileumsåret. 1814 - 1989 - 1994 - 2014.

Forelesningen er åpen for alle som er interesserte i EU og Norges forhold til EU.

Vidar Helgesen er statsråd ved Statsministerens kontor og har ansvar for samordning av arbeidet med EØS-saker og forholdet til EU. Han ble Norges første Europaminister da han ble utnevnt i 2013.

Åpning ved UiOs rektor Ole Petter Ottersen.

Aktuelt

Forskning fra ARENAs grunnlovsprosjekt Den norske grunnloven i internasjonalt perspektiv viser at Norges spesielle tilknytning til EU har inngripende konsekvenser for norsk folkestyre og demokrati. Boken Det norske paradoks samler statsvitenskapelige og juridiske analyser av ulike områder og ser på hvordan Norges EU-tilknytning påvirker forutsetningene for konstitusjonelt demokrati. I praksis setter EØS-avtalen Grunnloven til side, viser denne forskningen.

Praktisk

Gratis adgang. Ingen påmelding.

Dørene stenger presis.

Lang tradisjon

ARENA-forelesningen har blitt en tradisjon på Universitetet i Oslo. I denne forelesningsrekken inviterer ARENA politikere og andre toneangivende personer til å holde en åpen forelesning over et tema som både er akademisk interessant og har offentlig interesse.

Kontakt

Arrangør: Marit Eldholm, ARENA Senter for europaforskning

Pressekontakt for statsråd Helgesen: Hilde Steinfeld, Utenriksdepartementet
Telefon: 23 95 04 15 / 40 40 83 14

Publisert 22. jan. 2014 14:35 - Sist endret 26. jan. 2022 13:10