ARENA-forelesningen 2012: Seyla Benhabib

Seyla Benhabib skal holde ARENA-forelesningen 2012 over temaet "Verdensborgerskapets utfordringer i Europa".

Benhabib skal snakke om utfordringene idéene om verdensborgerskap, eller kosmopolitisme, møter i dagens Europa preget av krise, ulikhet, kulturkollisjon og euroskeptisisme.

Kosmopolitikk uten illusjoner

Benhabib er opptatt av problemstillinger knyttet til flerkulturalitet og kosmopolitisme. Hun svarer i sin siste bok Dignity in Adversity på kritikken om at kosmopolitter er ”dead souls”, universalister uten kontakt med vanlige borgere og deres anliggender.

Hva er så kosmopolitisme? Er det grunnlag for en slik doktrine i dagens situasjon der vi på den ene siden ser fremveksten av en snever nasjonalisme og fremmedhat og på den andre siden en sjelløs og stadig mer omseggripende neo-liberalisme?

Hva er forholdet mellom demokrati og kosmopolitisme? Benhabib understreker verdien av en kosmopolitisme uten illusjoner, som aktivt forholder seg til mangfold og ulikhet og som er forankret i forestillingen om mennesket som et moralsk vesen med rett til rettigheter i kraft av det å være et menneske.

Lang tradisjon

ARENA-forelesningen har blitt en tradisjon på Universitetet i Oslo. I denne forelesningsrekken inviterer ARENA politikere og andre toneangivende personer til å holde en åpen forelesning over et tema som både er akademisk interessant og har offentlig interesse.

Blant tidligere forelesere finner man de forhenværende statsministrene Gro Harlem Brundtland og Kjell Magne Bondevik, tidligere generalsekretær i Europarådet Daniel Tarchys , tidligere miljøkommisær i Europakommisjonen Margot Wallström, utenriksminster Jonas Gahr Støre og forfatter og historiker Geert Mak.

Kontakt

Marit Eldholm

 

Gratis inngang. Ingen påmelding kreves.

Publisert 15. mars 2012 16:09 - Sist endret 16. okt. 2013 09:59