Andre - Side 2

Tid og sted: 26. okt. 2015 19:30, Kjelleren, Litteraturhuset

Hvilke alternativer står britene overfor i sitt forhold til EU? Kan de lære noe av Norge og andre utenforland? ARENA og British Politics Society inviterer til debatt på Litteraturhuset om en eventuell Brexit.

Tid og sted: 23. sep. 2015 16:30, Cappelen Damm, Akersgata 47/49, Oslo

I anledning utgivelsen av Hva er EU godt for? av Erik Oddvar Eriksen og EU-kontrollen – jakten på det egentlige EU av Dag Yngland og Alf Ole Ask inviterer Cappelen Damm til lanseringsdebatt med statsråd Vidar Helgesen.

Tid og sted: 4. nov. 2014 18:0020:00, House of Literature, Oslo (Wergeland)

This debate will gather parliamentarians from Norway, Denmark and Sweden to discuss today’s constitutional context and challenges. Do we take the current situation seriously enough?

Tid og sted: 4. nov. 2014 18:0020:00, Litteraturhuset i Oslo (Wergeland)

Dagens sammenveving av europeisk og nasjonal lovgivning savner historisk sidestykke og har gitt opphav til en ny politisk orden i Europa. Dette har konsekvenser for nasjonale demokratier og grunnlover. Tas utviklingen alvorlig nok?

Tid og sted: 17. mars 2014 19:30, Litteraturhuset

I år markeres både 200-årsjubileet for den norske Grunnloven og 20-årsjubileet for EØS-avtalen. ARENA inviterer til debatt på Litteraturhuset om boken Det norske paradoks, og spør: Er det Norges eller EUs grunnlov som gjelder?

Tid og sted: 5. mars 20148. mars 2014, SV-fakultetet og Juridisk fakultet

ARENA er til stede på flere av arrangementene under Universitetet i Oslos grunnlovsuke, som arrangeres den første uken i mars. Her inviterer UiO til frokostseminarer, foredrag, debatter og bokopposisjoner.

Tid og sted: 26. feb. 2014 10:0015:45, Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, Oslo

Åse Gornitzka deltar på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken med innlegget «Europeiske flaggskipsuniversitet – balansegangen mellom eksellens og samfunnsrelevans».

Tid og sted: 10. jan. 2014 10:0016:00, Den Norske Opera & Ballett, sal 2

Forskningssatsingen for grunnlovsjubileet 2014 arrangerer formidlingskonferanse i Operaen i Oslo, 10. januar 2014. Her vil blant andre Erik Oddvar Eriksen presentere ARENAs forskning om den norske grunnloven i en europeisk kontekst.

Tid og sted: 10. okt. 2013 14:3016:00, Johan P. Olsen room, ARENA

With the European parliamentary elections just one year ahead, can we expect Euroscepticism to become dominant? Are there any lessons to be learned from the 2009 campaign? ARENA invites to a book presentation of Contesting Europe by Pieter de Wilde, Asimina Michailidou and Hans-Jörg Trenz.

Tid og sted: 10. okt. 2013 14:3016:00, Johan P. Olsens rom, ARENA

Vil euroskeptiske partier bli dominerende i neste års valg til Europaparlamentet? Hvilke lærdommer kan trekkes fra valget i 2009? ARENA inviterer til lansering av boken Contesting Europe: Exploring Euroscepticism in Online Media Coverage av Pieter de Wilde, Asimina Michailidou og Hans-Jörg Trenz.

Tid og sted: 20. sep. 2013 13:0014:00, Universitetsplassen i Oslo sentrum

Klasse 9b fra Hakadal ungdomsskole vant årets finale i Europaeksperten, som ble arrangert på Forskningstorget 2013. De kunne dra tilbake med kr. 25.000 som bidrag i potten til klassetur til neste år.

Tid og sted: 18. sep. 2013 18:00, The House of Literature, Oslo

Southern Europe has been severely struck by the financial crisis, in social as well as political terms. How has the crisis been handled, and could it have been done differently? These questions were discussed at a seminar staged by ARENA during the National Science Week.

Tid og sted: 18. sep. 2013 18:00, Litteraturhuset (Amalie Skram)

Den økonomiske krisen har hatt dyptgripende sosiale og politiske effekter i Sør-Europa. Hvordan har krisen vært håndtert og kunne det vært gjort annerledes? Vil EU overleve krisen? Hvor unikt er det som skjer? Hvilke lærdommer kan trekkes fra andre økonomiske kriser?

Tid og sted: 2. sep. 2013 19:00, Litteraturhuset i Oslo

Forskningsrådet arrangerer et konfrontasjonsmøte der John Erik Fossum utfordrer stortingsrepresentant Michael Tetzschner om hvorfor den norske Grunnloven i det hele tatt skal feires i 2014.

Tid og sted: 29. aug. 2013 19:30, Litteraturhuset

Helene Sjursen deltar i debatt arrangert av Nytt Norsk Tidsskrift, Europabevegelsen og Nei til EU. Her vil hun diskutere sentrale spørsmål fra et ARENA-ledet prosjekt om den norske grunnloven i en europeisk kontekst.

Tid og sted: 22. nov. 2012 08:0010:00, Akersgt. 59, auditoriet (R5)

With the Nobel Peace Prize to the European Union as a backdrop, ARENA researchers, in collaboration with 'Partnerforum', will assess recent developments in Europe and question how the Norwegian public administration adapts to the EU.

Tid og sted: 17. okt. 2012 11:1519. okt. 2012 16:00, Venue TBA

ARENA researchers offer a PhD course in ‘Organisational Theory Approaches to the Study of Public Policy and Administration’.

Tid og sted: 9. okt. 2012 16:1517:00, Aud. 3, Eilert Sundts Hus (SV-bygget)

Asimina Michailidou, postdoktor ved ARENA skal holde innlegget: ”Corrupt, lazy or underclass? Myths and truths about Greek politics” på Aktualitetsseminaret ved Europastudier.

Tid og sted: 21. sep. 2012 09:0022. sep. 2012 17:00, Universitetsplassen, Downtown Oslo

ARENA is again represented Oslo Research Fair. Visit our stand to test your knowledge of European affairs and talk to our researchers.

Tid og sted: 21. sep. 2012 09:0022. sep. 2012 17:00, Universitetsplassen i Oslo sentrum

Hva er hovedstaden i EU? Hvilke land ligger i Europa? Hvem er sjef i EU? Hvordan er Norge tilknyttet EU? Test dine kunnskaper om våre europeiske naboer.

Tid og sted: 3. mai 2012 09:004. mai 2012 17:00, Centre for Modern European Studies, University of Copenhagen

CEMES and EURECO - in cooperation with ARENA - holds a symposium on cosmopolitanism in light of the current challenges to European democracy. It invites leading North American scholars to enter a debate with their European colleagues on the future prospects of cosmopolitanism in Europe and the world.

Tid og sted: 11. jan. 2012 12:1501:15, Room 571, (5th floor), Domus Nova, St. Olavsplass 5

Post.doc. Christoffer Eriksen vil gi en presentasjon av boken The European Constitution, Welfare States and Democracy

Kommentarer vil bli gitt av Cathrine Holst, ARENA, og Ketil Bøe Moen, Regjeringsadvokaten.