English version of this page

EU i verden: Et reelt partnerskap for bærekraftig utvikling?

ARENA og GLOBUS arrangerer frokostmøte om EU og partnerskap for bærekraftig utvikling den 24. oktober 2019. 

de 17 bærekraftsmålene

Global oppvarming og fattigdom er eksempler på problemer som strekker seg over landegrenser og som krever samarbeid på globalt nivå. Mens FNs tusenårsmål i all hovedsak vektla bistand for å utvikle fattige land, er fokus i de nyere bærekraftsmålene mer universelt og forutsetter innsats av både utviklede og utviklingsland. Som verdens største bistandsgiver har EU en viktig rolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og å sikre reduksjon av fattigdom og ulikhet innen 2030. Gjennom sin globale strategi har også EU uttrykt et ønske om å gå bort fra et giver-mottaker forhold med utviklingsland, og heller skape et reelt og rettferdig partnerskap for utvikling. Dette skal bygges på felles interesser og verdier, likhet og tillit. Men hvordan kan en oppnå et reelt partnerskap for bærekraftig utvikling i en verden der globale institusjoner favoriserer vestlige aktører og stater opererer med ulike forutsetninger og maktmidler? Og hvordan kan en sørge for at en gjennom et slikt partnerskap også når målene om å redusere global oppvarming og å bekjempe fattigdom?

I panelet

Elin Lerum Boasson, Førestamanuensis, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo og CICERO Senter for klimaforskning

Kim Gabrielli, Direktør, UN Global Compact Network Norway 

Marte Mørk, Nestleder, Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)

OrdstyrerJohanne Døhlie Saltnes, Postdoktor, ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Program

8:00: Frokost serveres

8:30: Velkommen og introduksjon ved Johanne Døhlie Saltnes

8:45: Paneldebatt og spørsmål

10:00: Slutt

Arrangør

Frokostmøtet arrangeres av ARENA senter for europaforskning som en del av prosjektet Reconsidering European Contributions to Global Justice - GLOBUS i samarbeid med HumSam-biblioteket ved universitetet i Oslo. 

Publisert 3. sep. 2019 09:37 - Sist endret 19. apr. 2022 16:15