200 år med Grunnloven - må historien skrives på nytt?

Forskningssatsingen for grunnlovsjubileet 2014 arrangerer formidlingskonferanse i Operaen i Oslo, 10. januar 2014. Her vil blant andre Erik Oddvar Eriksen presentere ARENAs forskning om den norske grunnloven i en europeisk kontekst.

Tre hovedspørsmål har vært sentrale for Forskningsrådets satsing til grunnlovsjubileet:

  1. Hva skjedde i 1814, egentlig?
  2. Hva er de lange linjene gjennom 200 år i omdanningen fra borgerlig frihets- og rettsstat til velferdsstat?
  3. Hva er dagens konstitusjonelle utfordringer og dilemmaer?

Konferansen som innleder jubileumsåret vil både presentere nytt stoff fra 1814 og nye tolkninger av det som skjedde. Den vil også drøfte aktuelle problemstillinger som forholdet mellom Grunnloven og menneskeretter og Norges spesielle forhold til EU.

Konferansen legger opp til dialog mellom forskere av ulike generasjoner, mellom forskere og journalister og forskere og politikere. Målet med konferansen er å legge et godt grunnlag for en diskusjon om grunnleggende spørsmål for det norske samfunnet gjennom hele jubileumsåret.

ARENAs prosjekt Den norske grunnloven i en europeisk kontekst (NORCONE) er et av forskningsprosjektene som er finansiert av Norges forskningsråds satsing for grunnlovsjubileet 2014, og forskningen herfra vil på konferansen presenteres av Erik Oddvar Eriksen under tittelen "Den paradoksale norske EU-tilknytning".

Arrangør

Forskningsrådets komité for grunnlovsjubileet 2014
Publisert 6. nov. 2013 13:28 - Sist endret 10. mars 2014 11:19