Grensesprengende forskning og innovasjon – hva kreves?

Åse Gornitzka deltar på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken med innlegget «Europeiske flaggskipsuniversitet – balansegangen mellom eksellens og samfunnsrelevans».

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Forskningsrådet inviterer til en konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken.

Universitetene må bli bedre på faglig-strategisk ledelse. Forskningsrådet må legge opp til færre og bredere satsninger med et klart kvalitetsfokus. På politisk nivå må departementene legge sine kjepphester til side og samles om en konsistent satsning på forskningskvalitet og fornyelse. Dette er noen av hovedkonklusjonene i en analyse Forskningsrådet nylig har fått gjennomført om utfordringene ved å dyrke frem dristig forskning av høy kvalitet i Norge.

På konferansen inviteres det til debatt om denne diagnosen. Internasjonale forskere på feltet og forskere fra Forskningsrådets program for kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken (FORFI) vil gi sine innspill til hvordan vi for fremtiden kan dyrke frem banebrytende forskning og sørge for at denne kommer til nytte i næringslivet.

Hvilke støtteordninger er mest effektive for å frembringe nyskapende forskning og innovasjon? Hvordan kan ledelsen ved våre universitet og høyskoler best sikre slik forskningsaktivitet? Og hvordan kan politikerne bidra? Hvor viktig er høykvalitetsforskning for næringslivet, og hvordan utnytter bedriftene den?

Professor Åse Gornitzka (ARENA og Institutt for statsvitenskap, UiO) holder innlegget «Europeiske flaggskipsuniversitet – balansegangen mellom eksellens og samfunnsrelevans», som er basert på forskning fra Flagship-prosjektet.

 

Publisert 17. feb. 2014 14:43 - Sist endret 20. aug. 2019 23:41