English version of this page

Debatt: EU og grunnlovene

Dagens sammenveving av europeisk og nasjonal lovgivning savner historisk sidestykke og har gitt opphav til en ny politisk orden i Europa. Dette har konsekvenser for nasjonale demokratier og grunnlover. Tas utviklingen alvorlig nok?

Stortinget (Bilde: Colourbox)

Novembergrunnloven av 1814 forankret Unionen med Sverige. Sveriges Karl Johan ønsket å gjøre 4. november til norsk nasjonaldag og hadde som mål å skape en enhetlig union. Selv i dette lys synes det klart at dagens sammenveving mellom europeisk og nasjonal lovgivning savner historisk sidestykke.

Den 4. november 1814 ble Norges ferske Grunnlov revidert for å kunne etablere Unionen med Sverige. I dag griper internasjonale forhold og rammebetingelser mye mer direkte inn i de nordiske landenes indre forhold enn hva tilfellet var for 200 år siden. Landene er også tettere integrert nå enn de var da.

Særlig den europeiske integrasjonsprosessen har konsekvenser for de fleste aspekter ved norsk styresett og samfunnsliv, selv om Norge ikke er EU-medlem. Hvordan forholder norske lovgivere seg til dette komplekse landskapet? Hvilken rolle og funksjon kan nasjonale grunnlover ha når vi med EU også har et overnasjonalt nivå av lovverk å forholde oss til? Hvordan står det til i våre naboland og EU-medlemmer Sverige og Danmark?

ARENA inviterer til politisk debatt på Litteraturhuset om dagens Europa og de skandinaviske landenes EU-tilknytninger.

Poul Skytte Christoffersen, tidligere dansk toppdiplomat, innleder debatten. Samme dag som han gikk av med pensjon som EU-ambassadør 1. august i år, etterlyste han mot fra danske politikere til å ta debatten om Danmarks forhold til EU.

Hva er vel mer rimelig enn å markere 200-års jubileet for Novembergrunnloven ved å utfordre parlamentarikere fra Sverige, Danmark og Norge til å ta nettopp denne debatten? Tas dagens grunnlovskontekst og utfordringer alvorlig nok?

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Panel

  • Poul Skytte Christoffersen, tidligere dansk toppdiplomat i EU
  • Steen Gade, Sosialistisk Folkeparti, Folketinget
  • Daniel Tarschys, emeritusprofessor, tidligere Riksdagen og Europarådet
  • Jette Christensen, Arbeiderpartiet
  • Liv Signe Navarsete, Senterpartiet
  • Michael Tetzschner, Høyre
  • Kjetil Wiedswang, Dagens Næringsliv

Om bidragsyterne

Poul Skytte Christoffersen

Dansk EU-toppdiplomat med lang fartstid fra Brussel. Han var spesialrådgiver for EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Catherine Ashton med hovedansvar for å bygge opp EUs felles utenrikstjeneste. Han har vært kabinettsjef for landbrukskommissær Mariann Fischer Boel og kabinettsjef for Rådets generalsekretær. Han var dansk EU-ambassadør og spilte en nøkkelrolle under danskenes formannskap som i 2002 sluttførte forhandlingene om EUs utvidelse til 10 nye land. «Skytte» gikk av med pensjon som Danmarks EU-ambassadør 1. august i år.

Steen Gade

Medlem av det danske Folketinget i 25 år for Socialistisk Folkeparti. Han sitter nå i folketingets presidentskap, tidligere har han bl.a. vært parlamentarisk leder, medlem av Europautvalget og leder av Miljøutvalget. Han tok i 1998 initiativ til organisasjonen Nyt Europa.

Daniel Tarschys

Emeritusprofessor i statsvitenskap ved Stockholms universitet. Han var medlem av den svenske Riksdagen for Folkpartiet i periodene 1976-82 og 85-94. Han var blant annet leder for Utenrikskomiteen i årene fram mot Sveriges inntreden i EU. Tarschys har vært Generalsekretær i Europarådet og medlem av EUs Charterkonvent som representant for den svenske regjeringen.

 

Jette Christensen

Valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet i 2013, men har vært fast møtende representant fra 2010. Hun er medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen og nestleder i Hordaland Arbeiderparti. Hun har studert administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen og leder Arbeiderpartiets kunnskapsutvalg.

Liv Signe Navarsete

Partileder for Senterpartiet fra 2008 til 2014. Hun var samferdselsminister 2005-2009 og kommunal- og regionalminister 2009-2013. Hun har representert Sogn og Fjordane på Stortinget siden 2005 men møtte først fra 2013. Hun er medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen.

Michael Tetzschner

Stortingsrepresentant for Høyre siden 2009 og føste nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han har tidligere vært leder for Oslo Høyre og byrådsleder i Oslo. Han er jurist av utdannelse og har arbeidet som privatpraktiserende advokat og direktør ved Handelshøyskolen BI.

Kjetil Wiedswang

Journalist og kommentator for Dagens Næringsliv og tidligere korrespondent i London og Brussel for samme avis. Han bidro med delutredningen ”Plux – Hovedsakelig harmløs. Den norske modellen i Brussel” i den regjeringsoppnevnte Europautredningen, og har blant annet gitt ut boken Europaveien – EU, krisen og vi andre i 2012.

Publisert 8. okt. 2014 13:38 - Sist endret 2. feb. 2022 15:45