EU og det norske paradoks

I år markeres både 200-årsjubileet for den norske Grunnloven og 20-årsjubileet for EØS-avtalen. ARENA inviterer til debatt på Litteraturhuset om boken Det norske paradoks, og spør: Er det Norges eller EUs grunnlov som gjelder?

Illustrasjonsbilde: Universitetsforlaget

Samtidig som 200-årsjubileet for den norske Grunnloven markeres bredt er det også 20 år siden EØS-avtalen trådde i kraft. Både EØS-avtalen og en rekke andre avtaler med EU utvikles og utvides stadig, og få er klar over hvor sterkt integrert Norge er i Europa i dag. Hva betyr dette for norsk demokrati og folkestyre? Hva betyr det for Grunnlovens status og rolle? Er det Norges eller EUs grunnlov som gjelder i Norge anno 2014?

ARENA inviterer til debatt på Litteraturhuset om boken Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union.

Det blir korte innlegg av noen av forfatterne i boken og innspill fra inviterte kommentatorer, før vi åpner for debatt.

Program

19:30   Norges EU-tilknytning: En selvbeskadiget demokratisk prosedyre
19:30   Erik Oddvar Eriksen

19:30   Hvorfor følger ikke Stortinget Grunnloven?
19:30   Eirik Holmøyvik

19:30   Surrogatrepresentasjon i Brussel
19:30   John Erik Fossum

19:30   Norges tilslutning til EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk
19:30   Helene Sjursen

20:00   Kommentarer ved:

19:30   Kristin Clemet, Civita
19:30   Sten Inge Jørgensen, Morgenbladet

20:30   Debatt

Ordstyrer: Kjetil Wiedswang, Dagens Næringsliv

Aktuelt

Forskning fra ARENAs grunnlovsprosjekt Den norske grunnloven i internasjonalt perspektiv viser at Norges spesielle tilknytning til EU har inngripende konsekvenser for norsk folkestyre og demokrati. Boken Det norske paradoks samler statsvitenskapelige og juridiske analyser av ulike områder og ser på hvordan Norges EU-tilknytning påvirker forutsetningene for konstitusjonelt demokrati. I praksis setter EØS-avtalen Grunnloven til side, viser forskningen.

Praktisk

Gratis adgang. Ingen påmelding.

Kontakt

Marit Eldholm, ARENA Senter for europaforskning

Publisert 14. feb. 2014 17:02 - Sist endret 6. okt. 2022 14:17