Er norsk EU-tilpasning i strid med grunnloven?

Helene Sjursen deltar i debatt arrangert av Nytt Norsk Tidsskrift, Europabevegelsen og Nei til EU. Her vil hun diskutere sentrale spørsmål fra et ARENA-ledet prosjekt om den norske grunnloven i en europeisk kontekst.

Det norske paradoks

Eirik Holmøyvik og Helene Sjursen er begge bidragsytere i boken Det norske paradoks, som kommer ut på Universitetsforlaget i forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014. Denne boken ser på konsekvensene av EU-tilknytningen for det norske folkestyret og er et resultat av NORCONE-prosjektet om den norske grunnloven i en europeisk kontekst.

Cathrine Holst, redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift og seniorforsker ved ARENA, er møteleder for arrangementet, som samler de største politiske partiene til debatt like før Stortingsvalget.

Debatt på Litteraturhuset

Norge overfører stadig suverenitet til EU- og EØS-organer. Stortinget gjør dette med simpelt flertall, til tross for at Grunnlovens § 93 krever vedtak med ¾ flertall. Hva foregår? Gjeldende praksis står på ”juridisk sandgrunn”, ifølge statsrettsekspert Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen. Hvorfor setter ikke Stortinget ned foten? Hva mener ekspertene? Og hva mener stortingspolitikerne selv?

Innledning

Eirik Holmøyvik
Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Kommentarer

Fredrik Sejersted
Professor, Senter for europarett, Universitetet i Oslo

Helene Sjursen
Professor, ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Panel

Nikolai Astrup (Høyre)
Ingrid Fiskaa (SV)
Svein Roald Hansen (Ap)
Morten Høglund (FrP)
Erlend Grimstad (Sp)
Hans Olav Syversen (KrF)

Møteleder

Cathrine Holst
Redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift

 

Arrangør

Nytt Norsk Tidsskrift, Europabevegelsen og Nei til EU
Publisert 22. aug. 2013 09:41 - Sist endret 28. sep. 2016 21:46