Hvorfor skal vi feire Grunnloven i 2014?

Forskningsrådet arrangerer et konfrontasjonsmøte der John Erik Fossum utfordrer stortingsrepresentant Michael Tetzschner om hvorfor den norske Grunnloven i det hele tatt skal feires i 2014.

Forsiden til den håndskrevne originalutgaven av Norges grunnlov av 4. november 1814 (Foto: Stortingsarkivet)

Forskningsrådet arrangerer i høst en serie konfrontasjonsmøter i forkant av Grunnlovsjubileet. Her inviterer de til debatt om sentrale spørsmål om Grunnloven og dens betydning som det står strid om blant forskere, fagfolk og politikere.

På det første møtet spør de hvorfor vi i det hele tatt skal feire Grunnlovens 200-års jubileum. Vil det bli en ren hyllest av Grunnlovens opphøyde status eller kan det øke engasjementet rundt demokratiet? Er det mulig å skape folkelig oppslutning rundt jubileet?

Statsviter John Erik Fossum ved ARENA Senter for europaforskning, utfordrer stortingsrepresentant Michael Tetzschner.

Møtet er åpent for alle interesserte og det er ingen påmelding.

Det norske paradoks

John Erik Fossum er medredaktør av boken Det norske paradoks, som kommer ut på Universitetsforlaget i forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014. Denne boken ser på konsekvensene av EU-tilknytningen for det norske folkestyret og er et resultat av NORCONE-prosjektet om den norske grunnloven i en europeisk kontekst. Prosjektet er finansiert gjennom Norges Forskningsråds satsning Grunnlovsjubileet 2014 (GRUNNLOV).

Arrangør

Forskningsrådets komité for grunnlovsjubileet
Publisert 28. aug. 2013 09:29 - Sist endret 20. aug. 2019 23:40