Økonomisk krise = politisk kaos?

Den økonomiske krisen har hatt dyptgripende sosiale og politiske effekter i Sør-Europa. Hvordan har krisen vært håndtert og kunne det vært gjort annerledes? Vil EU overleve krisen? Hvor unikt er det som skjer? Hvilke lærdommer kan trekkes fra andre økonomiske kriser?

Illustrasjon: Marit Eldholm (bilder © colourbox.com)

ARENA arrangerer et seminar på Litteraturhuset i Oslo som en del av Forskningsdagene.

Hva skjer i Sør-Europa og de EU-landene som er hardest rammet av den økonomisk krisen? Vi får oppdaterte analyser fra Asimina Michailidou, seniorforsker på ARENA, og Agustín José Menéndez, professor ved Universitetet i León og ARENA og redaktør av European Law Journal.

Hvor unikt er det som nå skjer i Sør-Europa? Var det aktuelle alternativer til de løsningene som ble valgt for å håndtere krisen, som statlig økonomisk hjelp til banker? Bent Sofus Tranøy, professor ved Høgskolen i Hedmark og Markedshøyskolen, sammenligner med tidligere kriser. Hvordan taklet Finland krisen etter Sovjetunionens fall? Hvordan taklet norske og svenske myndigheter bankkrisen tidlig på 1990-tallet? I nåtid har dessuten Island, baltiske land og Irland taklet krisen på ulike måter, og kanskje med større hell enn middelhavslandene?

Møteleder: Erik Oddvar Eriksen, ARENA

Seminaret holdes på engelsk.

Arrangør

ARENA
Publisert 4. sep. 2013 11:38 - Sist endret 6. jan. 2020 11:55