Folkerettslunsj

Post.doc. Christoffer Eriksen vil gi en presentasjon av boken The European Constitution, Welfare States and Democracy

Kommentarer vil bli gitt av Cathrine Holst, ARENA, og Ketil Bøe Moen, Regjeringsadvokaten.

Published Jan. 4, 2012 10:38 AM - Last modified Sep. 28, 2016 9:48 PM