English version of this page

Arrangementer - Side 6

Tid: 21. mars 2012 15:0017:00

Onsdag 21. mars 2012 lanseres boka Transnational Migration, Gender and Rights, redigert av tidligere NOVA-forsker Ragnhild Sollund og med bidrag fra ARENA-forsker Meng-Hsuan Chou.

Tid: 12. jan. 2012 10:1513. jan. 2012 13:30

For tredje gang arrangerer Demokratiprogrammet en stor, internasjonal konferanse midt i januar. Konferansen organiseres med 7 varierte arbeidsgrupper og to plenumssesjoner.

Tid: 11. jan. 2012 12:1501:15

Post.doc. Christoffer Eriksen vil gi en presentasjon av boken The European Constitution, Welfare States and Democracy

Kommentarer vil bli gitt av Cathrine Holst, ARENA, og Ketil Bøe Moen, Regjeringsadvokaten.

Tid: 16. feb. 2011 19:0021:00

Europa og USA: to unike historiske eksperimenter ved et veiskille

Geert Mak om EU og USA i krise.