English version of this page

Arrangementer - Side 9

Tid: 26. feb. 2014 10:0015:45

Åse Gornitzka deltar på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken med innlegget «Europeiske flaggskipsuniversitet – balansegangen mellom eksellens og samfunnsrelevans».

Tid: 25. feb. 2014 13:1515:00

Professor Sandra Lavenex from the University of Lucerne presented her paper 'The External Institutional Dimension of Differentiated Integration: Third Country Participation in EU Sectoral Bodies' at the ARENA Tuesday Seminar on 25 February 2014.

Tid: 24. feb. 2014 12:0015:15

I samarbeid med ARENA Senter for europaforskning arrangerte Partnerforum et utvidet aktualitetsseminar om Norges posisjon i et stadig mer integrert Europa. ARENA presenterte en ny bok: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union."

Tid: 11. feb. 2014 13:1515:00

At the ARENA Tuesday Seminar on 11 February 2014 Dr. Ellen Mastenbroek from Radboud University Nijmegen presented the paper 'Towards More Effective Problem-Solving? Analysing the ex-post Evaluation of European Union Legislation'.

Tid: 23. jan. 2014 14:1515:45

Åse Gornitzka av Institutt for statsvitenskap, UiO, innleder seminaret

Denne våren er det den tredje modulen i prosjektet,  institusjoner, demokrati og politikk, som står i sentrum. Kryss av datoene allerede nå.

Seminaret er åpent for alle. Ta gjerne med venner og kjente.

Tid: 21. jan. 2014 13:1515:00

At the Tuesday Seminar on 21 January 2014, Professor Claudia Landwehr from Johannes Gutenberg University Mainz presented her paper 'Delegation and democratic meta-deliberation'.

Tid: 10. jan. 2014 10:0016:00

Forskningssatsingen for grunnlovsjubileet 2014 arrangerer formidlingskonferanse i Operaen i Oslo, 10. januar 2014. Her vil blant andre Erik Oddvar Eriksen presentere ARENAs forskning om den norske grunnloven i en europeisk kontekst.

Tid: 8. jan. 20149. jan. 2014

As part of the 5th International Conference on Democracy as Idea and Practice, John Erik Fossum will organise a workshop with Andreas Føllesdal on crisis, innovation/experimentation and the governance of European integration.

Tid: 5. des. 2013 13:306. des. 2013 16:15

The contributors to a forthoming book Europe's prolonged crisis: The making or the unmaking of a political Union, edited by Virginie Guiraudon, Carlo Ruzza and Hans-Jörg Trenz, will gather at ARENA in workshop to discuss draft chapters.

Tid: 5. des. 2013 10:0012:00

Eurokrisen har sendt tusenvis av europeere på flukt fra økonomiske problemer og arbeidsledighet. Hvordan opplever de som valgte Norge det å komme hit? Den 5. desember arrangerer ARENA en debatt på Litteraturhuset, hvor funn fra et forskningsprosjekt om arbeidsinnvandring fra kriserammede EU-land til Norge blir diskutert.

Tid: 5. des. 2013 10:0012:00

The financial crisis in the EU has pushed thousands of citizens to migrate in a bid to escape uncertainty, unemployment and poverty. Many pick Norway as their destination. What are their experiences? On 5 December ARENA invites to a public debate at the House of Literature to discuss findings from a research project on EU migrants in Norway.

Tid: 12. nov. 2013 14:0016:00

As part of the seminar series Exit, Voice, and Loyalty, jointly organised by the Freedom of Expression Foundation and ARENA, Prof. Timothy Garton Ash from Oxford University held the public lecture 'Rethinking Europe'.

Tid: 11. nov. 2013 09:3012. nov. 2013 11:00

ARENA organises a workshop gathering contributors to a forthcoming special issue of Journal of European Public Policy to discuss different visions of Differentiated Integration (DI). The aim is to contribute towards a clear, complete and concise definition of the notion.

Tid: 25. okt. 2013 09:0015:00

Den 25. oktober 2013 arrangerte ARENA et dagsseminar for lærere om den norske Grunnloven i internasjonalt perspektiv. Blant spørsmålene var om Europa, som har vært så sentralt for utviklingen av Grunnloven og demokratiet i Norge, i dag utgjør den største trusselen mot konstitusjonelt demokrati i Norge?

Tid: 25. okt. 2013 09:0015:00

The bicentennial celebration of the Norwegian Constitution in 2014 represents an important milestone and an opportunity to reflect on the role and status of the constitution and of democracy. ARENA and ASANOR will organise a seminar which is open for everyone, but which is particularly directed towards teachers within the social sciences and humanities.

Tid: 24. okt. 2013 14:0015:30

As part of the seminar series Exit, Voice, and Loyalty, jointly organised by the Freedom of Expression Foundation and ARENA, Prof. Jeremy Adelman from Princeton University held the public lecture 'Intellectuals and the crisis of democracy in the 20th century: The odyssey of Albert O. Hirschman'.

Tid: 10. okt. 2013 14:3016:00

With the European parliamentary elections just one year ahead, can we expect Euroscepticism to become dominant? Are there any lessons to be learned from the 2009 campaign? ARENA invites to a book presentation of Contesting Europe by Pieter de Wilde, Asimina Michailidou and Hans-Jörg Trenz.

Tid: 10. okt. 2013 14:3016:00

Vil euroskeptiske partier bli dominerende i neste års valg til Europaparlamentet? Hvilke lærdommer kan trekkes fra valget i 2009? ARENA inviterer til lansering av boken Contesting Europe: Exploring Euroscepticism in Online Media Coverage av Pieter de Wilde, Asimina Michailidou og Hans-Jörg Trenz.

Tid: 20. sep. 2013 13:0014:00

Klasse 9b fra Hakadal ungdomsskole vant årets finale i Europaeksperten, som ble arrangert på Forskningstorget 2013. De kunne dra tilbake med kr. 25.000 som bidrag i potten til klassetur til neste år.

Tid: 18. sep. 2013 18:00

Southern Europe has been severely struck by the financial crisis, in social as well as political terms. How has the crisis been handled, and could it have been done differently? These questions were discussed at a seminar staged by ARENA during the National Science Week.

Tid: 18. sep. 2013 18:00

Den økonomiske krisen har hatt dyptgripende sosiale og politiske effekter i Sør-Europa. Hvordan har krisen vært håndtert og kunne det vært gjort annerledes? Vil EU overleve krisen? Hvor unikt er det som skjer? Hvilke lærdommer kan trekkes fra andre økonomiske kriser?

Tid: 2. sep. 2013 19:00

Forskningsrådet arrangerer et konfrontasjonsmøte der John Erik Fossum utfordrer stortingsrepresentant Michael Tetzschner om hvorfor den norske Grunnloven i det hele tatt skal feires i 2014.

Tid: 29. aug. 2013 19:30

Helene Sjursen deltar i debatt arrangert av Nytt Norsk Tidsskrift, Europabevegelsen og Nei til EU. Her vil hun diskutere sentrale spørsmål fra et ARENA-ledet prosjekt om den norske grunnloven i en europeisk kontekst.

Tid: 27. aug. 2013 12:3015:15

Kort tid før Stortingsvalget så Partnerforum på utviklinger i forholdet mellom politisk ledelse og offentlig forvalting. Vi satte fokus både på maktkonsentrasjon, lojalitet, faglig uavhengighet og dilemmaer som oppstår i skjæringspunktet mellom politisk styring og forvaltningen av det offentliges samfunnsansvar.

Tid: 4. apr. 2013 09:005. apr. 2013 17:00

The research project EPISTO (Why not epistocracy? Political legitimacy and 'the fact of expertise') will have its kick-off conference at the University of Oslo April 4 and 5 2013. Participation is limited to registered participants.