English version of this page

Arrangementer - Side 8

Tid: 5. des. 2013 10:0012:00

Eurokrisen har sendt tusenvis av europeere på flukt fra økonomiske problemer og arbeidsledighet. Hvordan opplever de som valgte Norge det å komme hit? Den 5. desember arrangerer ARENA en debatt på Litteraturhuset, hvor funn fra et forskningsprosjekt om arbeidsinnvandring fra kriserammede EU-land til Norge blir diskutert.

Tid: 12. nov. 2013 14:0016:00

As part of the seminar series Exit, Voice, and Loyalty, jointly organised by the Freedom of Expression Foundation and ARENA, Prof. Timothy Garton Ash from Oxford University held the public lecture 'Rethinking Europe'.

Tid: 11. nov. 2013 09:3012. nov. 2013 11:00

ARENA organises a workshop gathering contributors to a forthcoming special issue of Journal of European Public Policy to discuss different visions of Differentiated Integration (DI). The aim is to contribute towards a clear, complete and concise definition of the notion.

Tid: 25. okt. 2013 09:0015:00

Den 25. oktober 2013 arrangerte ARENA et dagsseminar for lærere om den norske Grunnloven i internasjonalt perspektiv. Blant spørsmålene var om Europa, som har vært så sentralt for utviklingen av Grunnloven og demokratiet i Norge, i dag utgjør den største trusselen mot konstitusjonelt demokrati i Norge?

Tid: 24. okt. 2013 14:0015:30

As part of the seminar series Exit, Voice, and Loyalty, jointly organised by the Freedom of Expression Foundation and ARENA, Prof. Jeremy Adelman from Princeton University held the public lecture 'Intellectuals and the crisis of democracy in the 20th century: The odyssey of Albert O. Hirschman'.

Tid: 10. okt. 2013 14:3016:00

Vil euroskeptiske partier bli dominerende i neste års valg til Europaparlamentet? Hvilke lærdommer kan trekkes fra valget i 2009? ARENA inviterer til lansering av boken Contesting Europe: Exploring Euroscepticism in Online Media Coverage av Pieter de Wilde, Asimina Michailidou og Hans-Jörg Trenz.

Tid: 20. sep. 2013 13:0014:00

Klasse 9b fra Hakadal ungdomsskole vant årets finale i Europaeksperten, som ble arrangert på Forskningstorget 2013. De kunne dra tilbake med kr. 25.000 som bidrag i potten til klassetur til neste år.

Tid: 18. sep. 2013 18:00

Den økonomiske krisen har hatt dyptgripende sosiale og politiske effekter i Sør-Europa. Hvordan har krisen vært håndtert og kunne det vært gjort annerledes? Vil EU overleve krisen? Hvor unikt er det som skjer? Hvilke lærdommer kan trekkes fra andre økonomiske kriser?

Tid: 2. sep. 2013 19:00

Forskningsrådet arrangerer et konfrontasjonsmøte der John Erik Fossum utfordrer stortingsrepresentant Michael Tetzschner om hvorfor den norske Grunnloven i det hele tatt skal feires i 2014.

Tid: 29. aug. 2013 19:30

Helene Sjursen deltar i debatt arrangert av Nytt Norsk Tidsskrift, Europabevegelsen og Nei til EU. Her vil hun diskutere sentrale spørsmål fra et ARENA-ledet prosjekt om den norske grunnloven i en europeisk kontekst.

Tid: 27. aug. 2013 12:3015:15

Kort tid før Stortingsvalget så Partnerforum på utviklinger i forholdet mellom politisk ledelse og offentlig forvalting. Vi satte fokus både på maktkonsentrasjon, lojalitet, faglig uavhengighet og dilemmaer som oppstår i skjæringspunktet mellom politisk styring og forvaltningen av det offentliges samfunnsansvar.

Tid: 4. apr. 2013 09:005. apr. 2013 17:00

Forskningsprosjektet EPISTO (Why not epistocracy? Political legitimacy and 'the fact of expertise') holder en konferanse på Universitetet i Oslo 4. og 5. april 2013.

Tid: 14. mars 2013 09:3015. mars 2013 17:30

Krisene i Europa krever en radikal nyorientering av EU og måten beslutningstagere, intellektuelle, akademikere og offentligheten tilnærmer seg Unionen på. Konferansen "Europe in crises, Europe as the crisis?" vil søke å svare på denne utfordringen.

Tid: 22. okt. 2012 14:1516:00

Jan-Werner Müller fra Princeton University skal holde forelesningen "Fear and Freedom: The Legacies of Mid-Twentieth-Century Liberalism" som en del av serien "1814-forelesningene".

Tid: 9. okt. 2012 16:1517:00

Asimina Michailidou, postdoktor ved ARENA skal holde innlegget: ”Corrupt, lazy or underclass? Myths and truths about Greek politics” på Aktualitetsseminaret ved Europastudier.

Tid: 21. sep. 2012 09:0022. sep. 2012 17:00

Hva er hovedstaden i EU? Hvilke land ligger i Europa? Hvem er sjef i EU? Hvordan er Norge tilknyttet EU? Test dine kunnskaper om våre europeiske naboer.

Tid: 14. juni 201215. juni 2012

Eurotrans WP1 workshop "The Transformation of the Executive Branch of Government in Europe: Centre Formation, Administrative Integration and Co-existing Orders".

Tid: 8. juni 2012 10:0016:30

Målet med dette interaktive endags arrangementet er å utvikle en forskningsagenda om Det europeiske forskningsfellesskapet (The European Research Area).

Tid: 7. juni 20128. juni 2012

Denne workshopen er en del av prosjektet "RECODE - Responding to Complex Diversity in Europe and Canada", som er finansiert av European Science Foundation (ESF).

Tid: 2. mai 2012 14:1516:00

Seyla Benhabib skal holde ARENA-forelesningen 2012 over temaet "Verdensborgerskapets utfordringer i Europa".

Tid: 30. apr. 2012 13:3015:30

Cathrine Holst skal holde åpningsforelesningen for Center for Videnskab, Ekspertise og Samfun (CEVES) ved Sociolologisk Institut på Københavns Universitet. Tittelen er ”Fra demokrati til epistokrati?”.

Tid: 21. mars 2012 15:0017:00

Onsdag 21. mars 2012 lanseres boka Transnational Migration, Gender and Rights, redigert av tidligere NOVA-forsker Ragnhild Sollund og med bidrag fra ARENA-forsker Meng-Hsuan Chou.

Tid: 12. jan. 2012 10:1513. jan. 2012 13:30

For tredje gang arrangerer Demokratiprogrammet en stor, internasjonal konferanse midt i januar. Konferansen organiseres med 7 varierte arbeidsgrupper og to plenumssesjoner.

Tid: 11. jan. 2012 12:1501:15

Post.doc. Christoffer Eriksen vil gi en presentasjon av boken The European Constitution, Welfare States and Democracy

Kommentarer vil bli gitt av Cathrine Holst, ARENA, og Ketil Bøe Moen, Regjeringsadvokaten.

Tid: 16. feb. 2011 19:0021:00

Europa og USA: to unike historiske eksperimenter ved et veiskille

Geert Mak om EU og USA i krise.