Hva betyr EUs klima- og miljøpolitikk for Norge?

– EU-samarbeidet er i dag en ledende internasjonal drivkraft for helhetlig og ambisiøs klima- og miljøpolitikk, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Han holder årets ARENA-forelesning 30. november.

Folkemasse med grønne flagg og plakater. Mann med grønt EU-flagg på ryggen.

"EUs grønne giv", eller EU Green Deal, vil akselerere den grønne omstillingen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Bildet er tatt under COP 27 i Egypt. Foto: Mohamed Hossam/ EP

Verdenssamfunnet kommer akkurat ut av klimaforhandlinger i Egypt. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har deltatt i, og ledet, forhandlinger under møtene. Nå kommer han til ARENA Senter for europaforskning for å snakke om internasjonalt samarbeid med Norges nærmeste partner, EU.

ARENA-forelesningen holdes på Litteraturhuset 30. november 2022. Se arrangementssiden for mer informasjon.

– EU-samarbeidet er i dag en ledende internasjonal drivkraft for helhetlig og ambisiøs klima- og miljøpolitikk. "EUs grønne giv" og "Fit for 55" vil akselerere den grønne omstillingen, endre økonomien fundamentalt og gjennom dette styrke Europa og Norge for framtida, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet.

Årlig tradisjon

ARENA-forelesningen er en årlig tradisjon der vi inviterer politikere, akademikere eller andre toneangivende personer til å holde en forelesning som både er akademisk interessant og av offentlig interesse.

Portrettbilde av Espen Barth Eide
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide holder årets ARENA-forelesning. Foto: Cecilie Stuedal.

I år løfter vi temaet klima og miljø inn i en europeisk sammenheng.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide tar opp temaer som hva Norges forhold til EUs klima-, miljø- og energipolitikk er, hvordan EUs klima- og miljøpolitikk påvirker Norge, og hvordan Norge samarbeider med Europa på saksfeltet.

– ARENA er Norges sentrale kompetansemiljø på Europaforskning. Det er en stor ære å få holde årets forelesning og jeg gleder meg til å diskutere interessante temaer med publikum, sier Barth Eide.

– I lys av energikrisen i Europa, og de internasjonale klimaforhandlingene i Sharm el Sheikh, er det særlig relevant å løfte frem hvilken rolle Norge har i internasjonalt klimasamarbeid, sier Daniel Naurin, senterleder ved ARENA Senter for Europaforskning.

Naurin trekker frem at Norge er en viktig gassleverandør til Europa, men også samarbeider tett med resten av Europa for å innføre klimatiltak og senke utslippsnivåene.

Viktig forskningsområde

Norge samarbeider og forplikter seg til avtaler på internasjonalt nivå – men også på europeisk nivå.

Blant annet er Norge bundet til EUs klima- og miljøregler gjennom EØS-avtalen, og samarbeider også med EU om å møte klimautfordringene. I tillegg er Norge en aktiv deltaker i gjennomføringen av EUs «Green Deal», som skal gjøre bærekraft gjeldene innenfor alle politikkområder i Europa.

– Vi vil understreke rollen EU og Europa spiller i Norges utforming av klimapolitikk, men også hvilken rolle Norge har i internasjonalt klimasamarbeid, sier Naurin.

Norges forhold til Europa, også innen klimapolitikk, er et viktig forskningsområde for ARENA. ARENA er partner i forskningsprosjektet Governing under turbulence: The European Green Deal and implications for Norway (DEAL) som starter neste år, der forskerne skal se nærmere på Norges forhold til Europa innen klima og miljø.

– I tillegg er Norges forpliktelser og handlingsrom i og med EØS-avtalen et varig forskningstema hos senteret. ARENA huser sekretariatet for det regjeringsoppnevnte EØS-utvalget, som skal se nærmere på EØS-samarbeidet de siste ti årene, trekker Naurin frem.

Publisert 24. nov. 2022 10:45 - Sist endret 24. nov. 2022 13:14