ARENA blir sekretariat for EØS-utredningen

ARENA blir sekretariat for det regjeringsoppnevnte utvalget som skal utrede erfaringene med EØS-avtalen de siste ti årene.

Bilde av EU-sal

– Vi er glade for å kunne bidra med ARENAs faglige ekspertise til en utredning som er viktig for Norge, sier Daniel Naurin, leder for ARENA.

– De avtalene vi har med EU har stor innvirkning på innbyggerne i Norge, både på næringslivet og på samfunnet ellers; som velferd, arbeidsmarked, klima, energi, migrasjon, sikkerhet og handel. Det er viktig at diskusjonen om disse avtalene føres på et faglig grunnlag, sier Daniel Naurin, som understreker at ARENA er godt plassert for oppdraget som sekretariat for EØS-utredningen (Utvalg skal vurdere erfaringene med EØS-avtalen - regjeringen.no), som skal vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste ti årene.

–  På ARENA har vi forsket på europeisk integrasjon og Norges forhold til Europa i snart 30 år. Vi har mye egen ekspertise og et bredt nettverk. Jeg er særlig glad for at Guri Rosén, med doktorgrad fra ARENA og som nå er førsteamanuensis på Institutt for statsvitenskap, kommer til ARENA for å lede sekretariatet. Hun har bred erfaring med ulike Europaforskningsmiljøer- både internasjonalt og i Norge, fortsetter Naurin.

Bildet kan inneholde: briller, klær, panne, briller, hår.
Mitt ønske er at utredningen også vil inspirere til mer forskning om Norges forhold til EU, sier sekretariatsleder Guri Rosén. Foto: ARENA/UiO

– Min rolle vil være å lede sekretariatet slik at utredningen blir faglig solid, og ferdig i tide, sier Guri Rosén, som understreker at ARENA skal bistå utvalget med uavhengig, faglig ekspertise. Her blir det i hovedsak snakk om å sammenstille eksisterende forskning som så vil ligge til grunn for de vurderingene utvalgsmedlemmene gjør. Vi har mye ekspertkompetanse på ARENA, men vil også involvere andre fagmiljø der det er relevant, sier Rosén. 

Hvorfor er det viktig å evaluere EØS-avtalen nå? 

– Både EU og resten av verden rundt oss har utviklet seg på svært mange områder siden den forrige utredningen var ferdig i 2012. Vi står overfor nye, store utfordringer, og regjeringen ønsker å utrede erfaringene med EØS de siste ti år for å finne ut hva avtalen betyr i praksis. Mandatet ber om analyse av en rekke sentrale politikkområder, men også konsekvenser av EØS for norske borgere og samfunnsliv. I tillegg er det blitt understreket at det er et behov for et grundig kunnskapsgrunnlag om hvilket handlingsrom Norge har i en periode med omfattende endringer i Europa. 

Hva er det viktigste dere har oppsummert om EØS -avtalen så langt – på ARENA?

– ARENA ble etablert for å forske på europeiseringen av nasjonalstaten. EØS-forskningen på ARENA har hatt tatt utgangspunkt i flere ulike perspektiv på forholdet mellom Norge og EU. Helt overordnet kan man si at den har fokusert på Norges rolle som del av en ny politisk orden. Dette endrer rammebetingelsene for norsk politikk, økonomi, demokrati og samfunnsliv for øvrig. ARENAs forskning har bidratt til å vise hvordan og hvorfor. Mitt ønske er at utredningen også vil inspirere til mer forskning om Norges forhold til EU, avslutter sekretariatsleder Guri Rosén. 

Publisert 9. aug. 2022 15:20 - Sist endret 10. aug. 2022 09:42