English version of this page

Euroen: ingen legitimitet uten solidaritet?

Arrangementet The euro: no legitimacy without solidarity? ble avholdt 25. september 2020 og presenterte noen av funnene fra PLATO-prosjektet og deres betydning til et bredt digitalt publikum.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, ansiktsuttrykk, fotografering, videokonferanse.

Øverst fra venstre: Cinzia Alcidi (CEPS), Joris Melman (ARENA), Waltraud Schelkle (LSE), Chris Lord (ARENA) og Johannes Lindner (ECB)

Arrangementet samlet fagfolk fra akademia, samfunnsliv, politikk og byråkrati for å diskutere om en pengeunion kan fungere uten økonomisk solidaritet, og i hvilken grad folkeopinionen tillater solidaritet i eurosonen.

For å diskutere disse spørsmålene inviterte PLATO to fremstående kommentatorer: Johannes Lindner, som har jobbet i Den europeiske sentralbanken (ECB) nesten siden euroen ble innført i 1999 og som nå leder enheten som koordinerer sentralbankens forbindelser med EU-institusjonene, og LSE-professor i politisk økonomi Waltraud Schelkle, som forsker på suverenitet, solidaritet og identitet i Europa etter finanskrisen i 2008.

Diskusjonen ble stødig ledet av Cinzia Alcidi, leder for avdelingen for økonomisk politikk ved Centre for European Policy Studies (CEPS) i Brussel.

Tillater folkeopinionen solidaritet? 

ARENAs Joris Melman presenterte forskningsfunn fra sitt PhD-prosjekt om offentlig meningsdannelse rundt euroen som felles valuta. Han har gjennomført en rekke fokusgruppestudier i ulike europeiske land for å undersøke hvordan borgere forstår euroen og politikken som ligger bak, og hvordan de oppfatter blant annet autonomi og solidaritet. Melman finner at nasjonale briller former hvordan folk vurderer europeiske spørsmål, og at dette tankesettet også påvirker deres oppfatning av solidaritet.

Forskningen hans bekrefter også at Europa er et fjernt tema for folk flest. Det er vrient å forstå EU og knytte delene sammen. Folk er ikke likegyldige, men synes det er vanskelig å uttrykke en klar mening. Ustabile og inkonsekvente meninger åpner dermed for at nasjonale eliter kan være med på å forme synspunktene. Blant Melmans funn er at oppnåelse av solidaritet i befolkningen avhenger av hvilke virkeligheter nasjonale politiske eliter velger å formidle. 

Krise og legitimitet i EU

Diskusjonene dreide seg også om allmenne spørsmål rundt solidaritet og legitimitet, og PLATO-koordinator og ARENA-professor Chris Lord viste til mer generelle lærdommer fra prosjektet.

Joris Melman er en av 15 unge forskere som har jobbet sammen for å finne ut om EU har gått gjennom en legitimitetskrise.

De samlede funnene fra prosjektet kommer i en bok redigert av Peter Bursens, Dirk De Bièvre, Chris Lord og Ramses Wessel, mens resultater fra individuelle PhD-prosjekter gjøres tilgjengelig i akademiske publikasjoner, på bloggen Post-Crisis Democracy in Europe og via prosjektserier for policyrapporter og akademiske rapporter som vil settes opp i nærmeste fremtid.

Engasjerende diskusjoner

Det digitale formatet tillot et bredt publikum å følge debatten. Mer enn 230 deltakere var registrert, i tillegg til de som fulgte det direktestrømmede arrangementet på YouTube.

En rekke relevante spørsmål ble tatt opp av kommentatorene og publikum, fra gapet mellom folkelig støtte til euroen og tillit til Den europeiske sentralbanken, kommunikasjon og læringspotensiale, til input- og output-legitimitet, eller legitimitet knyttet til henholdsvis deltakelse eller resultater.

For å illustrere hvordan solidaritetsspørsmål utspiller seg og hvordan myndigheters politikk formes av folkeopinionen, viste Melman til den nederlandske holdningen i sommerens opphetede forhandlinger om EUs gjenreisingsfond, en sak som også engasjerte publikum og paneldeltakerne.

Hele arrangementet er tilgjengelig på CEPS sin YouTube-kanal

Publisert 2. okt. 2020 13:30 - Sist endret 4. feb. 2022 14:42