English version of this page

ARENA skal lede H2020-prosjekt om Europas politiske fremtid

En forskergruppe ved ARENA Senter for europaforskning under ledelse av professor John Erik Fossum har nådd helt til topps i tøff internasjonal konkurranse om midler. På ARENA feires det.

Kart over Europa og alle prosjektpartnerne

Horisont 2020

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjons-program og regnes som verdens største. Målsettingen med programmet er å fremme fremragende forskning, økonomisk vekst og økt sysselsetting i Europa. Norge deltar som fullt medlem.

Kilde: Forskningsrådet

Vi er svært fornøyd med at et relativt lite forskningssenter som vårt igjen har klart å nå opp på den internasjonale arenaen

I sommer annonserte EUs forskningsprogram Horisont 2020 at ARENA har fått innvilget forskningsprosjektet EU Differentiation, Dominance and Democracy (EU3D). ARENA skal dermed koordinere et konsortium med åtte universiteter og to tenketanker som er blant de fremste i verden innenfor europaforskning og basert i ti land.

Dette er på kort tid det tredje samarbeidsprosjektet innenfor H2020 som ARENA er tildelt som koordinator.

- Vi er svært fornøyd med at et relativt lite forskningssenter som vårt igjen har klart å nå opp på den internasjonale arenaen, sier senterleder Erik Oddvar Eriksen.

 

EU3D er tildelt 3 mill. euro over en fireårsperiode. Prosjektet starter opp i februar 2019.

Les mer om ARENAs to andre H2020-prosjekter, GLOBUS og PLATO

 

I tråd med UiOs strategi

Professor Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo

Vi gratulerer ARENA med suksessen

- Vi gratulerer ARENA med suksessen, sier rektor Svein Stølen. Han er svært fornøyd med at Universitetet i Oslo er tildelt det prestisjetunge prosjektet.

- Det virker som at ARENA har klart å finne den ‘hemmelige oppskriften’ for å lykkes i den beinharde konkurransen på den globale forskningsarenaen, når de nå nok en gang skal lede et så omfattende internasjonalt samarbeidsprosjekt. ARENA er et godt eksempel på hva vi ønsker mer av på UiO, sier Stølen.

- Dette bare underbygger hvordan Forskningsrådets evaluering av samfunnsvitenskap hadde rett i å gi ARENA toppkarakter. 

Det virker som at ARENA har klart å finne den ‘hemmelige oppskriften’ for å lykkes i den beinharde konkurransen på den globale forskningsarenaen

 

Les Forskningsrådets evaluering av ARENA (s. 202-203). 

 

Ambisiøst forskningsopplegg

Professor John Erik Fossum ved ARENA er vitenskapelig koordinator for EU3D

...vi skal lage en teori som forklarer det mest grunnleggende ved den politiske utviklingen i Europa

- Utgangpunktet for EU3D er at Europas politiske orden er blitt mer differensiert. Det hersker langt større usikkerhet om EUs videre utvikling, ikke bare knyttet til Storbritannias beslutning om å forlate EU, men også på grunn av spørsmål om i hvilken grad EU makter å gjennomføre reformene man mener er nødvendige blant annet etter finanskrisen, sier professor John Erik Fossum, som er vitenskapelig koordinator for prosjektet.

ARENA har trukket veksler på de omfattende forskernettverkene som er bygget opp over tiår for å gjennomføre det ambisiøse prosjektet. EU3D har både teoretiske og praktiske ambisjoner. 

Hovedmålet er å utvikle en teori om hvilke betingelser som må være tilstede for at en politisk orden som er differensiert skal være både institusjonelt og politisk bærekraftig og demokratisk legitim. Like viktig er det å tydeliggjøre løsninger som ikke imøtekommer disse kriteriene, og som innebærer vilkårlig bruk av makt. Sentralt her står dermed forholdet mellom differensiering, demokrati og dominans.

- Med andre ord, vi skal lage en teori som forklarer det mest grunnleggende ved den politiske utviklingen i Europa. Vi har fått med oss mange av de beste på feltet og gleder oss til å jobbe videre med disse utfordringene, sier Fossum.

Prosjektet har samtidig klare praktiske ambisjoner. Det legges opp til en omfattende analyse av reformforslag. Hensikten er å gi forskningsbaserte anbefalinger til hvilke politiske reformer EU kan og bør velge. 

Vi har fått med oss mange av de beste på feltet

Med i prosjektets ’Advisory Board’ er en rekke sentrale personer fra europeisk topp-politikk og akademia. Medlemmene inkluderer Italias tidligere statsminister Giuliano Amato, flere medlemmer av Europaparlamentet, og Jean-Claude Piris, tidligere leder av Det europeiske råds juridiske avdeling. Få kjenner EUs juridiske maskineri bedre enn nettopp Piris, som har vært involvert i samtlige traktatforhandlinger i EU siden 1990-tallet.

- Forskningens innretning og det omfattende nettverket gir håp om at forskningen skal kunne inngå som en sentral del av debatten om EUs videre utvikling, sier Fossum.

Les mer om prosjektet: EU3D faktaark

 

Langsiktig strategi lønner seg

Professor Erik O. Eriksen

Det å lage slike prosjekter, og få med seg gode forskere fra hele Europa og finansiering fra EU har lønnet seg, og ikke bare rent økonomisk. Det gir også faglig merverdi

- ARENA har en liten grunnbevilgning, noe som gjør oss avhengig av å sikre ekstern finansiering. Det å lage slike prosjekter, og få med seg gode forskere fra hele Europa og finansiering fra EU har lønnet seg, og ikke bare rent økonomisk. Det gir også faglig merverdi, sier senterleder Erik Oddvar Eriksen.

- Vi har måtte prioritere og jobbe hardt for å bruke senterets begrensede ressurser på en slik måte at vi hadde størst sjanse for suksess. Den langsiktige strategien har lønnet seg.

Suksessen er resultatet av en mange måneder lang prosess og koordinering av en stor gruppe institusjoner og forskere. Eriksen understreker at i en slik prosess kan godt samspill mellom forskere og administrasjon ikke fremheves nok.

Vi har måtte prioritere og jobbe hardt for å bruke senterets begrensede ressurser

 

Samspill nøkkel til suksess

Forskningsrådgiver Geir Kværk

Forskningsrådgiver Geir Kværk er enig, og sier at dette er resultat av en kjempeinnsats fra forskere, administrasjon og forskningsassistenter ved ARENA.

– Forskningsopplegg måtte utarbeides, de riktige samarbeidspartnere måtte velges, detaljerte planer for hva som skal bli gjort måtte utformes og forankres i samarbeid med dusinvis av forskere. Og så skal alt presenteres på en overbevisende måte.

– Det er hard konkurranse innenfor EUs forskningsprogrammer, og vi er flere på ARENA som har jobbet systematisk gjennom flere år med å utvikle gode søknader for slike koordinatorprosjekter. Jeg er svært glad for at vi nok en gang ser at all innsatsen betaler seg.

Vi er flere på ARENA som har jobbet systematisk gjennom flere år med å utvikle gode søknader

 

Professor John Erik Fossum og resten av ARENA feiret med kake og sprudlevann at ARENA ble tildelt EU3D. Foto: Mads A. Danielsen

 

Emneord: EU, Europeisk integrasjon, Brexit, EØS, Horisont2020, H2020, Forskning Av Mads A. Danielsen
Publisert 20. aug. 2018 14:41 - Sist endret 6. okt. 2022 14:13