Et horn i siden? Masterstipendiat skrev om EU og Somalia

På et masterstipend fra ARENAs GLOBUS-prosjekt har Hans Jacob Sandberg skrevet masteroppgave om global rettferdighet og EUs operasjoner i Somalia. Nå søker ARENA nye masterstudenter.

Gjennom 'Operation Atlanta' bekjemper EU piratvirksomhet langs kysten av Somalia og 'Afrikas horn'. Her hjelper den italienske fregatten ITS Libeccio en båt i nød. Sandberg har på ARENAs masterstipend studert hvorfor EU-operasjonene er kraftig utvidet de siste årene. Foto: EEAS, 2013

  • Hans Jacob Sandberg er masterstudent i statsvitenskap ved Universitetet i Lund og skrev sin masteroppgave på et stipend fra ARENAs GLOBUS-prosjekt.
  • Sandberg har en bachelorgrad i statsvitenskap fra NTNU og var studentpraktikant ved Norges Ambassade i Stockholm før han begynte på ARENA.

Hvert år lyser ARENA ut masterstipender til studenter som kan tenke seg å skrive en oppgave relevant for forskningen ved senteret. Vi tilbyr kontorplass, veileder og et stipend på 25 000 kr. Søknadsfristen for studieåret 2018-2019 er nå 1. juni. Ikke nøl med å kontakte oss for spørsmål og hjelp med søknaden.

Les mer om masterstipendene

 

Hei Hans Jacob, fortell litt om masterprosjektet ditt. Hva skrev du om?

- Jeg skrev masteroppgave om hvorfor EU har utvidet sine militære intervensjoner mot pirater i Somalia og Aden-bukta til en bredere operasjon, tett knyttet til statsbyggingsprosjektet i Somalia. Masteroppgaven bruker GLOBUS-prosjektets teoretiske konsepter på global rettferdighet til å analysere utviklingen og hvordan EU har tenkt. Jeg kommer frem til at EU er veldig dedikert til ideen om å bygge en føderalstat i Somalia. På godt og vondt.

Hvorfor søkte du ARENA-stipendet?

- Jeg har ikke noen bakgrunn fra europastudier og det er først da jeg dro til Sverige at jeg fikk øynene opp for dette med EU. I Sverige er spørsmålet om EU mye mer fremtredende, både på universitetet og i offentligheten generelt. Jeg følte det er veldig lite fokus på dette i Norge, så det var veldig spennende da jeg fant et sted i Norge der man faktisk kan skrive om EU. Jeg trodde også at det ville være bra å skrive masteroppgaven tilknyttet et forskningsprosjekt.

 

ARENAs masterstipend 2019-2020

  • Våre masterstipend gir studenter kontorplass, veiledning ved senteret og 20 000 kr. Søknadsfrist:
    16. juni 2018.

Vi tilbyr opp til 7 stipender innen ulike områder og tema:

Søk masterstipend

Hva får du ut av stipendordningen og tiden på ARENA?

- Jeg får til å skrive en bedre og mer ambisiøs oppgave, fordi det er flere enn bare jeg som er opptatt av framdrift og at det skal bli en god oppgave. Jeg har fått en veileder, Helene Sjursen, som forsker på samme tema og er en av de ledende forskerne i verden på EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk. Jeg skriver som del av forskningsprosjektet hennes, og da er det naturlig at veileder investerer mer i oppgaven. Dette er viktig fordi mange jeg studerer med sier de ‘er så alene’ om oppgaven, noe jeg som del av et større forskningsprosjekt slipper.

- Her på ARENA er det også en helt annen forskernærhet. Det blir et ganske unikt læringsmiljø når jeg deler kontorlokaler med forskerne som har skrevet teoriene jeg bruker.

- Tiden på ARENA gir også en god overgang fra studiehverdagen til arbeidslivet, fordi jeg blir del av en arbeidsplass og kollegialt arbeidsmiljø. Det gir god trening i hvordan det er der ute i ‘den virkelige verden’.

- Det er også bra at det på ARENA er folk i alle aldre og et veldig internasjonalt miljø, noe som er svært stimulerende. Det er dessuten et forholdvis ungt miljø, med mange stipendiater, og det er et inkluderende miljø der vi masterstudentene har fått være med på alt fra torsdagspils til faglige møter og seminarer.  

- Ikke minst har jeg visst lenge at jeg ønsker å flytte til Oslo, så dette var en unik mulighet til å «tjuvstarte» litt med å flytte hit før studiene var ferdige.

Så alt i alt, vil du anbefale stipendet til andre studenter?

Ja!

 

 

EUs operasjoner i Somalia er kraftig utvidet de siste årene, fra piratbekjempelse til statsbygging. Hvorfor? Foto: EEAS, 2013

 

Emneord: EU, Europeisk integrasjon, Somalia, Internasjonal politikk Av Mads A. Danielsen
Publisert 30. mai 2018 13:34 - Sist endret 18. aug. 2020 09:12