Morten Egeberg tildelt Neonprisen 2018

Vi gratulerer professor emeritus Morten Egeberg, som er tildelt Neonprisen 2018 for sine viktige bidrag til organiasasjonsforskningen. 

Bilde av Morten Egeberg som står og tar imot blomster og prisen.

Morten Egeberg ble under NEON-nettverkets årskonferanse tildelt Neonprisen 2018 for sitt livslange bidrag til organisasjonsforskning. Foto: HINN

Logo NEON

NEON er et nettverk for organisasjonsforskning i Norge. 

NEON-dagene nettverkets årlige konferanse som i år ble arrangert av Høgskolen i Innlandet på Lillehammer 20.-22. november.

Les mer om NEON

Juryens begrunnelse

Årets Neonprisvinner kombinerer stor faglig kreativitet, autoritet og kapasitet med en menneskelig varme og humor som alle vi som har hatt han som lærer, veileder og mentor setter umåtelig stor pris på

Prisvinneren er en av de skarpeste teoretikere i sin generasjon statsvitere.

Han har vært en pioner i utviklingen av en konstruktiv forskningstradisjon som vektlegger politikkens organisering, og betydningen av organisasjonsfaktorer i studiet av offentlig politikk og administrasjon.

Årets prisvinner har gjennom sitt utrettelige arbeid bidratt sterkt til å utvikle og tilpasse organisasjonsteoretiske perspektiver til studier av offentlige organisasjoner.

Han er virkelig en faglig brobygger og en manifestasjon på det lykkelige ekteskapet mellom statsvitenskap og organisasjonsteori.

Prisvinneren har over tid vært helt sentral i utviklingen og bruken av surveyene i sentraladministrasjonen, som har gitt et unik materiale sett i verdenssammenheng.   

Summen av dette arbeidet er den største databasen over sentralforvaltningens rolle både i norsk og internasjonal sammenheng, som blant annet gir muligheter til å studere stabilitet og endring over tid.

Prisvinneren er dessuten en av verdens ledende forskere på EU og har vært sentral i etableringen og utviklingen av Europaforskningssenteret ARENA

Gjennom sitt lange virke har han publisert en rekke bøker, artikler og bokkapitler.

Hans arbeider er sitert hundrevis av ganger.

Prisvinneren har i år oppnådd pensjonsalderen etter å ha vært professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo siden 1993.

Men det er ingen tegn til at han vil hvile på sine laurbær av den grunn. Han har nettopp sammen med Jarle Trondal kommet med boka “ An Organizational Approach to Public Governance. Understanding and Design” på Oxford University Press.

Det er med umåtelig stor glede vi gir Neonprisen 2018 til Morten Egeberg.

Publisert 10. des. 2018 16:47 - Sist endret 10. des. 2018 16:47