English version of this page

ARENA skal koordinere H2020 PhD-nettverk

ARENA har fått innvilget midler fra Horisont 2020 for å etablere et PhD-nettverk som skal undersøke EUs legitimitet. Professor Chris Lord skal koordinere et nettverk bestående av 20 europeiske partnere.

The Post-Crisis Legitimacy of the European Union (PLATO) er et European Training Network finansiert under Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA). Målet med denne støtteordningen er å utdanne en ny generasjon av kreative og innovative forskere gjennom samarbeid mellom universiteter, forskningssentre og private partnere fra forskjellige land.

En rekke kriser har skapt nye legitimitetsutfordringer for EU. For å undersøke om EUs svar på disse krisene har vært legitime, både med tanke på sentrale aktører og standarder, vil PLATO rekruttere 15 doktorgradsstudenter som skal danne et integrert PhD-nettverk.

De skal følge et intensivt og krevende utdanningsprogram gjennom flere doktorgradskurs på nettverksnivå. Studentene vil få en solid faglig utdanning gitt av en tverrfaglig gruppe fremragende forskerne, og vil samtidig forberedes for en bredere karriere gjennom mer praktisk rettede kurs og arbeidserfaring fra relevante sektorer utenfor akademia.

Internasjonal og sektorovergripende mobilitet vil være en sentral del av nettverket. De unge forskerne vil tilbringe deler av sin doktorgrad ved et annet partneruniversitet og ha et praksisopphold hos en ikke-akademisk partner for å få førstehånds erfaring med politisk rådgivning, politikkutforming og arbeid i frivillige organisasjoner. Blant PLATOs private partnere er flere ledende europeiske tenketanker, et konsulentfirma, to organisasjoner og den ledende nyhetssiden på nett om EUs politikk, EUobserver. Videre vil karriereutviklingsorganisasjonen Vitae bistå studentene med individuell karriereplanlegging.

Tre PhD-studenter skal rekrutteres og veiledes ved ARENA, og andre PLATO PhD-studenter vil få biveiledning og tilbringe forskningsopphold i Oslo.

PLATO har fått 3,9 millioner euro over en periode på fire år.

PLATOs partnere

Universiteter og forskningsinstitusjoner

Universitetet i Oslo, Norge
ARENA Senter for europaforskning / Prof. Chris Lord (faglig koordinator)

Freie Universität Berlin / WZB / Hertie School of Governance, Tyskland
Berlin Graduate School of Transnational Studies / Prof. Michael Zürn

Fondation Nationale des Sciences Politiques Paris, Frankrike
Centre d’études européennes / Prof. Renaud Dehousse

Institute for Advanced Studies, Vienna, Østerrike
Department of Political Science / Prof. Johannes Pollak

Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Tsjekkia
Institute of Sociology / Dr. Zdenka Mansfeldova

Jagiellonian University, Krakow, Polen
Institute of European Studies / Prof. Zdzislaw Mach

University of Antwerp, Belgia
ACIM – Antwerp Centre for Institutions and Multilevel Politics / Prof. Dirk de Bièvre

University of Cambridge, Storbritannia
Department of Politics and International Studies (POLIS) / Dr. Chris Bickerton

University of Twente, Nederland
Twente Graduate School – Innovation of Governance / Prof. Ramses Wessel

Private partnere

Bruegel, Brussel

Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussel

Vitae, The Career Development Organisation (CRAC), Cambridge

Democracy International, Berlin

EUobserver, Brussel

European Citizen Action Service (ECAS), Brussel

Jacques Delors Institute, Berlin

Kellen, Brussel

Clingendael, Netherlands Institute of International Relations, Haag

The Polish Institute of International Affairs (PISM), Warszawa

Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin

Publisert 3. mai 2016 11:04 - Sist endret 4. feb. 2022 14:42