Democratic surplus in Europe - what about Norway?

In a new article in the Nytt Norsk Tidsskrift, Erik O. Eriksen addresses how in comparison to the EU, integration has led to democracy problems in Norway (article in Norwegian).

Image may contain: Pollinator, Insect, Aglais io, Butterfly, Arthropod.

Gjennom sin EU-tilknytning har Norge gått i integrasjonsfella. Landet har pådratt seg et betydelig demokratiproblem, som det er vanskelig å gjøre noe med innen eksisterende rammer. Det motsatte er tilfelle med EU. Nye integrasjonssteg ledsaget av institusjonelle reformer har skapt et demokratisk overskudd – sammenlignet med hva som er normaltilstanden i internasjonale relasjoner. EU har ikke bare tatt bort krigstilstanden mellom statene i Europa og stabilisert medlemsstatenes demokrati, men har også ervervet seg kollektiv handlingskapasitet. Borgerne har fått nye rettigheter, også overfor sin egen stat, og deres representanter har fått innflytelse over forhold de tidligere var avskåret fra å kunne påvirke.

Full info

Erik O. Eriksen
Demokratisk overskudd i Europa - hva med Norge?

Nytt Norsk Tidsskrift
DOI: 10.18261/nnt.39.3.3

Published Sep. 15, 2022 2:22 PM - Last modified Sep. 19, 2022 1:02 PM