Covid-19 stresstester forvaltningens kriseberedskap

Jarle Trondal har publisert en artikkel i Stat & Styring om forvaltningens evne til å håndtere kriser i lys av koronaviruset. 

Stat & Styring, forside

Sammendrag

Et grunnleggende spørsmål vi står overfor med covid-19, er i hvilken grad forvaltningen generelt er i stand til å håndtere omfattende kriser – på kort og lang sikt, alene og sammen med andre land.

Spørsmålet er hvordan norsk forvaltning kan kurere covid-19 når den forvaltningspolitiske medisinen allerede er foreskrevet. De siste tiårs forvaltningsreformer – med særlig fokus på effektivisering og politisk-administrativ samordning og styring – har gitt mindre autonomi i forvaltningen og således svakere kriseberedskap «på gulvet».

Norge har fått en forvaltning godt rigget for «normale» tider, men med svekket beredskap til å håndtere komplekse og sammensatte utfordringer. Trondal skisserer noen utfordringer knyttet til dette, diskuterer konkurrerende ideer om offentlig styring og organisering som grunnleggende utfordring og avslutter med en optimistisk vending: et designperspektiv på offentlig forvaltning.

Full info

Jarle Trondal
Covid-19 stresstester forvaltningens kriseberedskap

Stat & Styring, vol. 30(02), 2020, s. 30-33
URL: https://www.idunn.no/stat/2020/02/covid-19_stresstester_forvaltningens_kriseberedskap

Tags: Covid-19, Forvaltningspolitikk
Published Aug. 24, 2020 12:14 PM - Last modified Aug. 24, 2020 2:12 PM