Kampen mot surveymonsteret begynner

Tobias Bach, Jarle Trondal og Jacob Aars (UiB) har publisert en artikkel i Stat & Styring som skisserer hvordan etableringen av Norsk forvaltningspanel vil kunne gi bedre svar på sentrale forskningstemaer enn hittil mulig.

Image may contain: Text, Media, News, Technology.

Sammendrag 

Norsk forvaltningspanel representerer en ny tilnærming til innsamling av forskningsdata om forvaltningens virkemåte. Panelet vil gi mer aktuell og relevant kunnskap og dermed også gi et mer solid grunnlag for beslutningstaking i politikk og forvaltning.

Full info

Tobias Bach, Jarle Trondal og Jacob Aars
Kampen mot surveymonsteret begynner

Stat & Styring, vol. 30(03), 2020, s. 56-59
Lenke her

Published Oct. 5, 2020 10:31 AM - Last modified Oct. 5, 2020 10:31 AM