Europeanisation of Nordic Gender Equality Policies

Cathrine Holst and Helena Seibicke have contributed to a new volume on the Europeanisation of gender equality policies in the Nordic countries.  

About the book 

(in Norwegian only)

De nordiske landene omtales ofte som «en likestillingsmodell». De gjør det godt i internasjonale sammenligninger av likestillingsutvikling – og har en politisk kultur og en velferdsstatsmodell som fremmer likestilling i arbeidsliv og politikk. 

Forfatterne av denne boka undersøker hvordan europeisk integrasjon har endret nordisk likestillingspolitikk – og hva som ikke har endret seg. Samtidig spør de i hvor stor grad Norden har satt sitt preg på EUs likestillingspolitikk. En hovedkonklusjon er at EU har hatt større innflytelse på norsk likestillingspolitikk enn mange tror, ikke minst ved å utfordre og bidra til å utvikle likestilling som rettighet. Slik har europeisk integrasjon også utfordret det etablerte sosialdemokratiske synet på likestilling i samfunnet.

Likestillingspolitikk kan undersøkes og vurderes ut fra hvordan selve politikken er utformet, eller ut fra resultatene av politikken. I denne boken gjøres begge deler. Tre pilarer innenfor likestillingspolitikken danner utgangspunkt; likestillingslovgivning og likestillingsapparat, tiltak for representasjon og deltakelse, samt familie- og velferdspolitikk. Forfatterne behandler likestillingspolitikk som et spørsmål om anerkjennelse av likeverd, for eksempel i diskrimineringslovgivningen, men også som et spørsmål om demokrati, fordeling og omfordeling. 

Full info

Ch. 1 'Likestillingspolitikk og europeisk integrasjon'
Cathrine Holst, Hege Skjeie and Mari Teigen

Ch. 3 'Europeisering av nordisk kvinnebevegelse?' 
Helena Seibicke

Ch. 7 'Ekspertifisering og europeisering i norske likestillingsutredninger'
Cathrine Holst 

In: Europeisering av nordisk likestillingspolitikk
Cathrine Holst, Hege Skjeie and Mari Teigen (eds)

Gyldendal, 2019
ISBN: 9788205427044

 

Published Mar. 20, 2019 1:32 PM - Last modified Mar. 20, 2019 1:32 PM