Hvordan virker EU?

I boken Hvordan virker EU? gir Espen D.H. Olsen, Guri Rosén og Jarle Trondal en grundig, men lettfattelig innføring i hvordan EU er organisert og fungerer i praksis.

Sammendrag

EU fremstilles ofte som et byråkratisk uhyre eller et mellomstatlig samarbeidsprosjekt hvor bare de største medlemsstatene bestemmer. Systemet er imidlertid mer sammensatt: EU er et politisk og administrativt system der statene inngår.

Denne boken gir en grundig innføring i hvordan EUs flernivåstruktur er bygget opp, hvordan sammenvevingen av ulike styringsnivå påvirker utformingen av EUs politikk og politiske system - samt hvordan Norges samarbeid med EU er organisert, og hvilke faktorer som former Norges befatning med EU.

I første del av boken forklarer forfatterne hvordan EU virker, gjennom å se på ulike caser som følger saksgangen på administrativt og politisk nivå, med spesielt fokus på samspillet mellom europeisk og nasjonalt nivå. I andre del presenteres EUs sentrale institusjoner: Ministerrådet, Europakommisjonen, Europaparlamentet, EU-domstolen, samt EU-institusjoner som Den europeiske sentralbanken og EU-byråene.

Boken retter seg mot alle som ønsker en grundig, velskrevet innføring i hvordan EU er organisert og fungerer i praksis.

Full info

Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser
Red. Espen D. H. Olsen, Guri Rosén og Jarle Trondal

Oslo: Universitetsforlaget, 2017
ISBN: 9788215026343

 

Published Feb. 13, 2017 9:12 AM - Last modified Feb. 13, 2017 9:12 AM