Nancy Fraser i en norsk offentlig utredning

Cathrine Holst drøfter Likestillingsutvalgets bruk av Nancy Frasers rettferdighetsteori i siste nummer av Agora - Journal for metafysisk spekulasjon.

Cathrine Holst bidrar med en kritisk diskusjon av Nancy Frasers rettferdighetsteori i et temanummer av Agora om den amerikanske feministen og teoretikeren.

«Fraser bedriver politisk filosofi og sosialteori, og slikt stoff finner sjelden veien til offentlige utredninger», skriver Holst innledningsvis. Likevel er hun omfattende referert til av Likestillingsutvalget.

Artikkelen ser nærmere på hvordan Fraser anvendes og tilpasses av utvalget. Holst, som selv satt i utvalget, diskuterer mulige lesninger av tilpasningene. «Utgangspunktet er oppfatningen om at tilpasninger av denne type gjerne uttrykker en problematisk strømlinjeforming og avradikalisering. [...] Likestillingsutvalget har alt blitt kritisert for å omgå radikale kritiske spørsmål. Tilsvarende kan utvalgets omskrivninger av Fraser leses som nok et eksempel på hvordan «utopiske energier» går tapt når opposisjonsprosjekter blir styringsideologi.»

Full info

Cathrine Holst
Nancy Fraser i en norsk offentlig utredning

Agora, nr. 2-3, 2015, s. 40-61

Published Feb. 8, 2016 2:34 PM - Last modified Feb. 8, 2016 2:34 PM