Reform, synsing og allmenninteresser

Cathrine Holst svarer Jon Elster i kommentaren 'Reform, synsing og allmenninteresser' i siste utgave av Nytt Norsk Tidsskrift.

Forside - Nytt Norsk Tidsskrift

Cathrine Holst tar i kommentaren 'Reformer, synsing og allmenninteresser' i siste utgave av Nytt Norsk Tidsskrift for seg problematikken rundt bruk av eksperter og ekspertise i beslutningsprosesser, og kommenterer spesifikt Jon Elsters tanker rundt dette.

"Eksperter kan tenke feil og skjevt. Hvis slike eksperter lyttes til eller gis delegert beslutningsmakt, er dette til hinder for en god beslutningsprosess. Da er det i borgernes interesse - i 'allmenninteressen', kunne man si - å utvikle mekanismer som kan bidra til å forhindre at ekspertene tenker skjevt og feil. ", skriver Holst.

Full info

Reformer, synsing og allmenninteresser
Cathrine Holst
Nytt Norsk Tidsskrift, årgang 31, nr. 3, 2014, s. 267-269

Published Sep. 3, 2014 10:35 AM - Last modified Sep. 8, 2014 10:40 AM