Festschrift in honour of Øyvind Østerud

Cathrine Holst is co-editor with Dag Harald Claes and Knut Heidar of a festschrift in honour of Prof. Øyvind Østerud, entitled Politikk i grenseland (in Norwegian).

At the occasion of Prof. Øyvind Østerud's 70th birthday, Universitetsforlaget released a festschrift celebrating his impressive scholarly career on 8 April 2014.

Politikk i grenseland is edited by Cathrine Holst, Dag Harald Claes and Knut Heidar and contains contributions from a wide range of academic fields discussing topics such as developmental aid, environmental protection, nationalism, the establishment of statutory instruments, and the European Union. The book's contributors provide insights into their own research on Norwegian politics and policies from fields such as political science, social anthropology, history and law. It also comprises contributions from international scholars, on 'promising leadership', the self-defence of democracy, and patriotism.

Contributors: Grete Brochmann, Ottar Brox, Dag Harald Claes, Sverker Gustavsson, Bernt Hagtvet, Knut Heidar, Gudmund Hernes, Cathrine Holst, Thomas Hylland Eriksen, Geir Lundestad, Janne Haaland Matlary, Helge Pharo, James H. Read, Marit Reitan, Fredrik Sejersted, Ian Shapiro, Astri Suhrke, Rolf Tamnes and Uffe Østergård.

About the book (in Norwegian)

Politikk i grenseland setter norsk politikk under lupen. Med ulike innfallsvinkler tar bidragene for seg faghistorie, aktuelle fagdebatter og kontroversielle temaer som u-hjelp, miljøvern, nasjonalisme, EU og rettsliggjøring. Kapittelforfatterne, som gir innblikk i egen forskning omkring norsk politikk, er sentrale forskere og fagformidlere fra både samfunnsvitenskap, historie og jus. Her er også bidrag fra forskere utenfor Norge, om «håpefullt lederskap», demokratiets selvforsvar og patriotisme. Politikk i grenseland er et festskrift til Øyvind Østerud i anledning av hans 70-årsdag.

Full info

Politikk i grenseland: Festskrift til Øyvind Østerud
Dag Harald Claes, Knut Heidar and Cathrine Holst (eds)

Universitetsforlaget, 2014
ISBN: 9788215022598

Published Apr. 28, 2014 10:12 AM - Last modified Apr. 28, 2014 10:13 AM