Er og bør i samfunnsvitenskapene

Cathrine Holst har skrevet et bidrag om hvordan samfunnsvitenskapene bør forholde seg til bør-spørsmål i rapporten «Kritisk samfunnsvitenskap – den gang og nå» fra SV-fakultetets 50-årsjubileum.

Rapporten som er sammenstilt av Ragnvald Kalleberg samler ti innlegg som ble presentert på et heldags seminar ved Universitetet i Oslo 5. september 2013. Seminaret med temaet «kritisk samfunnsvitenskap – den gang og nå» inngikk i SV-fakultetets 50-årsmarkering.

Er og bør i samfunnsvitenskapene

«Spørsmålet om hvordan samfunnsvitenskapene bør forholde seg til bør-spørsmål, er en omfattende (meta)debatt som selvsagt ikke kan tas i sin helhet i en kommentar som dette. Jeg har tre ting på hjertet. Jeg vil først – etter en del om og men – slå et slag for normativ analyse som en spesialisert aktivitet. Mitt andre  punkt er primært negativt: Diskusjonene om samfunnsvitenskap og normative spørsmål bør tas relativt uavhengig av positivismestriden som rammefortelling. [...] I tredje og siste del av kommentaren ser jeg nærmere på et bestemt bør-spørsmål, nærmere bestemt vil jeg ta opp hva det kan bety at samfunnsvitenskapene må ha «kulturelt mangfold som faglig premiss», for å låne et uttrykk fra Marit Melhuus», skriver Cathrine Holst i innledningen.

Full info

Cathrine Holst
'Er og bør: Kommentarer til Melhuus og Kalleberg'

I: Kritisk samfunnsvitenskap – den gang og nå
Ragnvald Kalleberg (red.)

Rapport fra dagsseminar under SV-faultetets 50-årsjubileum 2013, Universitetet i Oslo, 2014

Published Nov. 11, 2014 1:43 PM - Last modified Nov. 13, 2014 1:49 PM