Sykkelteorien, EU og Norge

John Erik Fossum har publisert debattinnlegget 'Sykkelteorien, EU og Norge' i siste utgave av Nytt Norsk Tidsskrift.

Forside - Nytt Norsk Tidsskrift

Fossums debattinnlegg i siste utgave av Nytt Norsk Tidsskrift omhandler Norges forhold til EU, og hvordan forholdet til dagens Europa er både motsetningsfylt og paradoksalt.

"Det dreier seg om en av de viktigste utfordringene landet vårt står ovenfor, samtidig som EU-saken kanskje er den saken det norske politiske systemet har vanskeligst for å håndtere. Den europeiske integrasjonsprosessen reiser grunnleggende spørsmål ved den form for konstitusjonelt demokrati som vi er blitt fortrolige med innenfor rammene av nasjonalstaten", skriver John Erik Fossum.

Full info

Sykkelteorien, EU og Norge
John Erik Fossum
Nytt Norsk Tidsskrift, årgang 31, nr. 3, 2014, s. 391-394

Published Sep. 3, 2014 10:04 AM - Last modified Sep. 30, 2014 2:47 PM