Kommunikativ ledelse - fra mistillit til tillit

Erik O. Eriksen har gitt ut kapitlet "Kommunikativ ledelse - fra mistillid til tillid" i den danske boken Ledelse og organisation: Forandringer og udfordringer

Boken Ledelse og organisation: Forandringer og udfordringer er redigert av Mette Elting og Sverri Hammer og er utgitt på dansk.

Om boken

Organisasjoner og forventningene til god ledelse forandrer seg raskere enn noensinne. Ledelse og organisation - forandringer og udfordringer setter fokus på kompleksiteten og mangfoldigheten av perspektiver og tilganger til organisasjonsfeltet som er nødvendig for studiet av organisasjoner og de daglige og strategiske utfordringer som ledere møter.

Boken skiller seg fra andre organisasjonsteoretiske lærebøker ved å sette organisasjoner og deres utvikling i en ledelsesmessig kontekst. Forfatterne belyser organisasjoner i forhold til dagens rammer for ledelse og de utviklingsmønstre som tegner seg for fremtiden. Boken gir en grundig innføring i sentrale temaer og behandler både klassiske og nye teorier. Bokens forfattere har alle bakgrunn fra organisasjonsforskning, ledelse og ledelsesrådgivning og representerer til sammen mange års forskning og praktisk erfaring med ledelse og organisasjon. Med boken gir de et spennende innblikk i feltet for både den studerende og den erfarne leder.

Kommunikativ ledelse - fra mistillit til tillit

Erik Oddvar Eriksen fokuserer i sitt bidrag på betydningen av deliberativ gjenoppbyggelse av tillit. Med utgangspunkt i en undersøkelse av lederteam på et sykehus peker han på betydningen av diskursiv problemløsning, hvor man bl.a. gjennom likeverdig behandling av organisasjonsmedlemmer treffer en beslutning etter gjensidig etterprøving av argumenter. I denne sammenhengen står tillitsbegrepet som utvikles i kapitlet helt sentralt.

Full info

Erik Oddvar Eriksen
Kommunikativ ledelse - fra mistillid til tillid

I: Ledelse og organisation: Forandringer og udfordringer
Mette Elting og Sverri Hammer (red.)

Samfundslitteratur, 2014
ISBN: 9788759316580

Published Sep. 22, 2014 11:53 AM - Last modified Sep. 22, 2014 11:53 AM