Grunnlov som kritisk standard

Erik Oddvar Eriksen bidrar til et symposium i anledning grunnlovsjubileet i Nytt Norsk Tidsskrift om hvordan forske på grunnloven.

I artikkelen «Grunnlov som kritisk standard» konfronterer Eriksen dagens situasjon med de demokratiidealene som ligger i den norske Grunnloven.

«Mens Grunnlovens språk og symbolikk virker gammelmodig og fremmedartet i dag, så er dens prinsipper og idealer moderne og radikale. Grunnloven er ikke bare symbolsk og litterært interessant. Grunnloven sier noe om hva som er grunnlaget og grensene for politisk makt. Den bestemmer hvem som bestemmer.» (s. 74)

«I dag er det oppstått et nytt sprik mellom statsskikken og grunnloven i og med Norges EU-tilknytning. EØS-avtalen gir Norge adgang til det indre marked og gjør at EU-retten her gjelder i Norge på lik linje med hva den gjør i EUs medlemsstater. Problemet med dette spriket er at det ikke kan sies å være i overensstemmelse med prinsippet om borgernes selvstyring gjennom rett og politikk. Konsekvensen for norske borgere er heller at de ytterligere underlegges dominans, myndigheter som de ikke har innflytelse over. Det er ikke de norske statsborgerne eller deres representanter som bestemmer mange av lovene som skal gjelde her til lands, men EUs borgere.» (s. 79)

Full info

Grunnlov som kritisk standard
Erik Oddvar Eriksen
Nytt Norsk Tidsskrift, årgang 31, nr. 1, 2014, s. 74-79

Published Mar. 17, 2014 1:35 PM - Last modified Apr. 28, 2014 9:54 AM