Gender Equality

Cathrine Holst has published an article in Tidsskrift for Kjønnsforskning (in Norwegian) in which she discusses the normative and fundamental basis for gender equality thinking.

In this article Cathrine Holst asks: What is the normative and fundamental basis for gender equality thinking? Holst discusses and clarifies differing understandings of gender equality, originating in political theory and philosophy. She concludes that the definition of gender equality will always depend on who is asked, what is studied, and how it is studied.

Abstract in Norwegian

Hva er det normative og prinsipielle grunnlaget for likestillingstenkningen, spør Cathrine Holst. I dette innlegget ettersporer hun ulike forståelser av likestilling i politisk teori og filosofi. Et nærmere svar på hva likestilling betyr, vil alltid avhenge av hvem som spørres, hva som studeres og hvordan.

Full Info

Likestilling
Cathrine Holst
Tidsskrift for kjønnsforskning, 2013, No 2,pp. 191-198

Published Aug. 19, 2013 1:42 PM - Last modified Aug. 19, 2013 1:42 PM