Formålstjenlige privatsrettslige former for offentlig virksomhet

Denne artikkelen tar for seg offentlig virksomhet i privatrettslig lys, med fokus på organisering og virkemidler innenfor spenningen offentlig vs. privat tjenesteytelse.

This paper considers public services and welfare in the light of common law, focusing on organisation and instruments for the national administration. The paper is in Norwegian.

ARENA Working Paper 01/2002 (html)

Hans Petter Graver

Tags: law, welfare state, regulation
Published Nov. 9, 2010 10:52 AM