Norsk lov i møte med internasjonal rett: EØS-avtalen og politiske og statrettslige aspekter ved Høyesteretts dom i Finnanger-saken

ARENA Working Paper 19/2001 (No full text version available)

Frode Veggeland

Published Nov. 9, 2010 10:52 AM