Kjønnsbalanse i europeiske bedriftsstyrer

Erle Inderhaug belyser EUs likestillingspolitikk gjennom en casestudie av den politiske prosessen knyttet til direktivforslaget for å forbedre kjønnsbalansen i bedriftsstyrer i denne rapporten.

Hva skal til for at likestillingspolitikk blir vedtatt i EU? I denne rapporten studeres hvordan likestillingspolitiske saker kommer på dagsordenen i EU og hvilke utfordringer slike initiativ møter. Dette belyses gjennom en casestudie av den politiske prosessen knyttet til direktivforslaget for å forbedre kjønnsbalansen i bedriftsstyrer. Direktivforslaget ble fremmet av EU-kommisjonen høsten 2012 og har blitt vedtatt i Europaparlamentet, men er stanset i Ministerrådet (Rådet). 

Denne studien forsøker å svare på følgende spørsmål: hva karakteriserer den politiske prosessen knyttet til direktivforslaget, og hvorfor direktivet ikke har blitt vedtatt.

Erle Inderhaug har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og var tilknyttet ARENA som studentstipendiat.

ARENA Report 1/17 (pdf)

Kjønnsbalanse i europeiske bedriftsstyrer. En casestudie av likestillingspolitikk i EU
Erle Inderhaug

Mars 2017

Published Mar. 16, 2017 11:25 AM - Last modified Mar. 16, 2017 11:25 AM