ARENA Reports 2009

Reconstituting the Democratic Legitimacy of the Socio-Economic Constitution of the European Union

ARENA Report 07/09, edited by Raúl Letelier and Agustín José Menéndez contains the proceedings from the RECON workshop ‘The sinews of peace – democratising the political economy of the European Union', held in Leon in September 2008.

A case study of the Norwegian Institute of Public Health

In ARENA Report 06/09, Ingrid Weie Ytreland examines internal and external determinants for participation in the European Framework Programme, based on a case study of the Norwegian Institute of Public Health

I ARENA Rapport 05/09 undersøker Silje Gjerp Solstad nasjonale forvaltningsorganers funksjon og rolle i samarbeid med Kommisjonen på den ene side og sine respektive nasjonale regjeringer og departementer på annen side, gjennom en case-studie av det norske Konkurransetilsynet

Statens legemiddelverk i en ny kontekst

I ARENA Rapport 04/09 undersøker Nina Merethe Vestlund hvordan norske reguleringsorganer påvirkes av deltakelsen i samarbeidsprosesser knyttet til utforming og implementering av EUs regelverk, ved hjelp av Statens legemiddelverk som case.

ARENA Report 02/09 edited by Erik Oddvar Eriksen and John Erik Fossum applies the RECON framework to the project's different subject areas, in order to recognise the RECON models across the different institutional, constitutional and policy areas of the project.